Lægegruppen udarbejder større undersøgelser, der beskriver og dokumenterer tortur, torturfølger og konsekvenser af fængsling.

I øjeblikket samarbejder lægegruppen med Amnesty Internationals psykologgruppe om at dokumentere forholdene i det danske udrejsesystem.

Tidligere projekter

Almen praksis projektet
Lægegruppen startede i 2017 et samarbejde med Dignity – Dansk
Institut mod Tortur og Københavns Universitets Center for Migration, Etnicitet og Sundhed
(MESU). Projektet havde flere formål, dels at identificere torturoverlevere i almen praksis, og derudover, at validere et screeningsværktøj til identifikation af torturoverlevere i asyl-fasen samt undersøge fysiske og psykiske følger efter tortur.
Læs mere her.

Torturdokumentation i Uganda
Heidi Kruse og Shems Al-Hayder (Læger, Amnesty’s lægegruppe) var i 2018 oplægsholdere til en 2-dages workshop i Nairobi, Kenya, hvor de underviste sundhedsfagligt personale og andre interessenter fra Uganda. Undervisningen kom i stand som en del af Amnesty International Danmarks samarbejde med den ugandiske LGBT+-organisation ’Icebreakers’.

Undervisning i Eritrea
I 2004 og februar 2005 tog et par læger fra gruppen til Eritrea, hvor de underviste jurister, politifolk, læger og andet sundhedspersonale. Undervisningen bestod blandt andet i at fortælle om et retsmediciners arbejde, og hvordan det arbejde kan bruges af jurister. Desuden underviste de politiet i, hvordan lægelige undersøgelser, kan bruges i opklaringsarbejde, samt lægelig etik, dokumentation og behandling af voldtægt.
Læs mere her.

Kontakt

Simone Nørholm