Undersøgelserne er baseret på retrospektive oplysninger fra asylansøgeren, dokumenter fra asylansøgerens sag, behandlingsepisoder og hospitalsindlæggelser, fysiske og psykiske følger, samt eventuelt screening for PTSD ved brug af Havard Trauma Questionnaire.

Oplysningerne fra undersøgelsen resulterer i en rapport, baseret på interview og lægeundersøgelser. Til dette arbejde anvendes Istanbulprotokollen. Rapporten forholder sig til, om der er overensstemmelse i de objektive fund, der kan understøtte torturhistorien.

Formålet med undersøgelserne er dokumentation, der blandt andet kan bruges til asylansøgeres sager.

Undersøgelserne er omkostningsfrie for asylansøgeren.

Vi foretager undersøgelserne i vores undersøgelsesrum på vores hovedkontor i København.

Vi bruger Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice, hvis nødvendigt. Lægerne er opmærksomme på eventuelle vanskeligheder herved, eksempelvis forståelsesspring eller forskellige kulturelle kontekster.

Lægegruppen foretager i gennemsnit 8 torturundersøgelser om året.

Advokater vurderer generelt, at lægegruppens torturrapporter er væsentlig eller direkte årsag til tildeling af asyl.

Efterspørg undersøgelse

Undersøgelserne sker som regel efter henvendelse fra ansøgers advokat, men vi tager også stilling til ansøgninger om undersøgelser fra privatpersoner eller NGO’er.

Skriv en mail til snorholm@amnesty.dk