Vi er en specialgruppe under Amnestys danske afdeling, der består af psykologer og psykologistuderende på sidste del af kandidaten, som brænder for at fremme menneskerettighederne på lokalt og globalt plan.

Psykologgruppen planlægger aktiviteter og bidrager med faglige indspark til de dele af Amnestys arbejde, hvor psykologfaglige perspektiver er nødvendige i kampen for at sikre og fremme menneskerettighederne. 

Vi mødes hver 4. uge på Amnestys Sekretariat i København og drøfter forestående arbejde samt idéudvikler på nye områder.

Vi står for et nuanceret blik på den gensidige relation mellem mennesker og samfund, og vi har en bevidsthed om, at retten til liv handler om mere og andet end at trække vejret. Vi arbejder ud fra forebyggende og løsningsfokuserede tilgange, hvor menneskers handlemuligheder udvides, og hvor mennesker støttes i at opnå kompetencer til at skabe forandring i deres eget og fælles liv.

Psykologgruppen agerer som udgangspunkt ikke ud fra en klinisk psykologisk praksistilgang, hvorfor samtaleterapi ikke vil være en del af gruppens arbejde.

Vores vision

Vi arbejder for at udvide psykologgruppen i Danmark, og nye medlemmer er altid velkomne!

Du skal være indstillet på at deltage i det månedlige gruppemøde og at arbejde i mellem møderne alt efter dine interesser og ressourcer. Det er helt op til dig selv, hvilke af gruppens opgaver du vil arbejde med, og hvor meget tid du vil bruge. Vi lægger stor vægt på, at gruppen skal drives af frivillige kræfter, som brænder for deres felt, og derfor er der stor mulighed for at byde ind med egne idéer til nye opgaver. 

Det lægger os meget på sinde at arbejde ud fra en åben feedbackkultur, hvor faglig sparring er en integreret del af gruppens arbejde. Du kan således forvente, at psykologgruppen er et åbent fællesskab, hvor vi sammen arbejder for at kvalificere vores psykologfaglige perspektiver i menneskerettighedsarbejdet.

Vil du være aktiv i gruppen?

Vi arbejder for at udvide psykologgruppen i Danmark, og nye medlemmer er altid velkomne!

Kontakt

Hvis du vil høre mere om vores arbejde eller blive aktiv i gruppen, kan du sende en mail til gruppens koordinator listet herunder.

Du kan også downloade vores flyer og læse mere om nogle af vores arbejdsopgaver her.

Specialgruppekoordinator

Specialgruppekoordinator
Olivia Vigh:
ovigh@amnesty.dk

Psykologgruppens mail:
psykologgruppen@amnesty.dk