Vær med til at udvikle Amnestys kampagne mod hadtale. English below.

Brænder du for den demokratiske samtale? Så er du inviteret til at deltage i designet af Amnestys nye kampagne mod hadtale lørdag den 18. marts.

Du vil få en masse viden om begrebet hadtale, møde de medarbejdere, som arbejder med emnet, og få mulighed for at sætte dit præg på kampagnens budskaber, identitet og aktiviteter.

I løbet af dagen skal vi blandt andet:

  • Forstå juraen på området og hvor den halter, når det kommer til at beskytte minoriteters rettigheder
  • Tale om, hvordan vi sammen kan bekæmpe hadtale i vores samfund – både på gaden og online
  • Finde på aktiviteter, som kan gøre opmærksom på problemet og vores bud på, hvordan det løses
  • Lære hinanden bedre at kende og opbygge aktivistiske fællesskaber

Hvor og hvornår: Arrangementet finder sted lørdag den 18. marts fra kl. 11.00-22.00 hos Amnesty.

Adressen er:
Gammel torv 8
1457 København K

Tilmeldingsfrist: Du kan senest tilmelde dig arrangementet søndag den 5. marts.

Transport og overnatning:

Er du under 25 år får fuld rejserefusion.

Er du over 25 år refunderer vi udgifter over 200 kr. svarende til prisen på en togbillet på standardklasse – men find din billet allerede nu og der er rig mulighed for orangebilletter og gode busafgange.

Hvis du kommer langvejsfra og har ikke overnatningsmuligheder, så sørger vi for overnatning på et hostel i nærheden.

Kommer du så langvejs fra, at du ikke kan nå til København inden kl. 11.00, så send en mail til aktivisme@amnesty.dk, så hjælper vi med overnatning fra fredag til lørdag.

Mad: Al mad er vegetarisk, hvis du spiser vegansk eller har allergier, skal du sende en mail til aktivisme@amnesty.dk senest søndag den 5. marts. Vi sørger for frokost, aftensmåltid og snacks i løbet af dagen.

Tilmeldingen er lukket!

Nåede du ikke at tilmelde dig og må du bare have en plads?

Så send en mail til aktivisme@amnesty.dk


English

Help develop Amnesty’s campaign against hate speech

Are you just super interested in the democratic debate? Then you are invited to participate in the co-creation and design of Amnesty’s new hate speech campaign Saturday the 18th of march.

You will learn about the term “hate speech,” have the chance to meet Amnesty staff working on the issue and contribute to the campaigns’ messaging, identity, and call-to-action(s).

Throughout the day we will focus on:

  • Understanding the legal definition and framework of hate speech in DK.
  • Discuss how we can combat hate speech in our communities, both in the public space and online.
  • Create initiatives that will raise awareness of the issue and our proposed course of action.
  • Get to know one another and establish strong activist networks and communities … and much more!

When and where:

The event will take place on Saturday 18 March at Amnesty.

Gammel torv 8, 1457 Copenhagen K from 11.00-22.00

Registration deadline:

You can register for the event at the latest on Sunday 5 March.

Transport and accommodation:

If you are under 25, you will receive a full travel refund.

If you are over 25, we will refund expenses over DKK 200, equivalent to the price of a standard class train ticket – but find your ticket already now and there are plenty of opportunities for orange tickets and good bus departures.

If you are coming from a long way and do not have accommodation, we will arrange accommodation in a nearby hostel.

Are you coming from so far away that you cannot reach Copenhagen before 11.00, then send an email to aktivisme@amnesty.dk, and we will help you with accommodation from Friday to Saturday.

Food:

All food is vegetarian, if you eat vegan or have allergies, you must send an email to aktvisme@amnesty.dk no later than Sunday 5 March. We provide lunch, dinner, and snacks during the day.