Youthrådet

Amnesty Youth introducerer for første gang YOUTHRÅDET

Arbejdet med og for unge er en vigtig og højt prioriteret indsats for Amnesty International – vi vil dele magt og indflydelse, og lytte åbent til andre ideer og måder at gøre tingene på. Youth-aktivister og medarbejdere er gået sammen for at finde ud af, hvordan unge kan bidrage til og styrke Amnesty helt ind i kernen – og derfor lancerer vi nu sammen Amnestys Youthråd. Læs mere om hvordan du ansøger om en plads på rådet, og hvad det vil indebære her.

Vil du være med? Download ansøgningsskemaet her:

Formål

Youthrådet/Youth Advisory Board er et nationalt rådgivende organ, der er forpligtet til proaktivt at forbedre unges deltagelse og engagement i Amnesty International Danmarks arbejde, både i aktivisme rundt om i landet og i vores interne organisation og ledelse. Som Youthrådsmedlem kommer du til at spille en central rolle i at støtte ungdomsaktivisme og empowerment inden for vores bevægelse og arbejde med menneskerettigheder.

Ansvarsområder

Youthrådet er et fladt organ i den forstand, at alle medlemmer kommer til at have bestemte arbejdsområder, der løbende uddelegeres af Youthrådet selv. Rådet er det øverste Youth organ i Amnesty Danmark og skal rådføres, når det kommer til Amnestys arbejde med Youth, dansk afdelings Youth-strategi samt ledelsen og bestyrelsens ledelsesgange, der vedrører Youth-arbejdet.

De har desuden en særlig rolle i forhold til Youth-aktivisterne i hele landet, hvor de bidrager med sparring, erfaring, retning og viden om aktivisme, menneskerettigheder og Amnesty.

I Rådet vil der være afgrænsede arbejdsområder, som løbende tilpasses til det, der besluttes i Rådet. Hver rolle kan både gå til en enkelt person, eller når det er relevant, deles af flere af rådets medlemmer. For nuværende er disse:

 • Bestyrelsesrepræsentant– påtages af den/de, der i forvejen er valgt ind i Amnesty Danmarks Bestyrelse
 • Rejsehold– ansvarlig for at rejse rundt i landet til Youth-grupper for at give opbakning og hjælp til at lave aktivisme, til gruppen selv og til forskellige kampagner.
 • Kampagnekoordinator– Youth-repræsentant/er i alle Amnestys kampagner målrettet Youth-grupperne eller andre unge aktivister. Har desuden den koordinerende rolle, når Youthrådet og andre Youth-aktivister selv tager initiativ til at udvikle og eksekvere ungedrevede kampagner.
 • Global koordinator– ansvarlig for kontakt til andre sektioners Youthråd, til det globale Youth Power Action Network og har særligt ansvar for at Youth i Danmark indgår i relevante samarbejder på tværs af hele bevægelsen.

Hvem kan være med i Youthrådet?

Rådets medlemmer består af unge i alderen 16-25 år, der er særligt passionerede om menneskerettigheder og unges engagement i at arbejde med menneskerettigheder.

Som Youthrådsmedlem får du:

 • Indflydelse i hvordan Amnesty skal drive og udvikle vores ungdomsindsatser for at nå flere unge, der tager handling for menneskerettigheder
 • Indflydelse på en international menneskerettighedsorganisation og dets fremtidige arbejde
 • Erfaring med projektledelse, eventkoordinering, digital kommunikation, mobilisering, organisatorisk ledelse, coaching, aktivisme
 • Mentoring og støtte fra Amnesty Internationals medarbejdere
 • Støtte til at håndtere arbejdsbelastninger og undgå udbrændthed
 • Erfaring med at udvikle og koordinere nationale ungdomsaktivismeprojekter/kampagner og fortaler for ungdomsengagement inden for sektoren
 • Erfaring med ledelse i en international menneskerettighedsorganisation
 • Et spændende netværk af aktivister og menneskerettighedsforkæmpere både nationalt og globalt
 • En grundig introduktion og oplæring i Amnestys arbejde
 • Forskellige muligheder for yderligere træning/uddannelse, når de opstår fx lobbyarbejde, pressetræning, kommunikationstræning
 • Invitation til særlige Amnesty-aktiviteter som Regional Forum, Pride, European Youth Meeting etc.

Rådet leder efter unge, der:

 • Er I alderen 16 – 25 år og medlem af Amnesty International på ansøgningstidspunktet
 • Brænder for unges empowerment og har erfaring med at fremme og kæmpe for ungdomsengagement
 • Brænder for menneskerettigheder og social retfærdighed
 • Kan afsætte 1-2 timer om ugen til at opfylde ansvarsområder og deltage i møder, telefon- og videokonferencer og svare på mails
 • Har organisatoriske evner og evne til at arbejde proaktivt og selvstændigt
 • Har stærke samarbejdsevner

Det kunne også være fedt (men ikke et krav), hvis du har:

 • Tidligere erfaring med strategisk planlægning og koordinering
 • Tidligere erfaring med rådgivende eller ledelsesbaserede roller
 • Tidligere erfaring med at organisere/lede ungdomsaktivisme

Diversitet, ligestilling og inklusion hos Amnesty

Vi forpligter os til at muliggøre lige muligheder på alle områder af vores arbejde, fællesskab og samarbejder. Vi ønsker, at folk skal opnå deres fulde potentiale, hvilket vil have en positiv indvirkning på vores arbejde og de communities, hvor vi opererer. Hos Amnesty International Danmark giver vores værdier folk mulighed for at være sig selv i et inkluderende og støttende miljø. Vi er en bevægelse af mennesker fra alle samfundslag rundt om i verden. Vi vil aktivt bidrage til at opbygge et mere diverst og inkluderende team.

Deadline for ansøgning: 1. august 2022
Opstart og kick-off møde: medio juni 2022 (selve arbejdet vil første rigtig starte op efter sommerferien)
Periode i Rådet: 2 år
Arbejdssted: du kan være bosat i hele landet
Arbejdsmæssige forpligtelser:

 • 1-2 arbejdstimer om ugen
 • Fysisk heldagsmøder to gange om året i København
 • Deltagelse i Amnestys landsmøde en hel weekend hvert år i april, med særlig rolle om fredagen til Youth-dagen
 • Månedlige onlinemøder

Vil du vide mere, kontakt Amalie Brøndum på telefon: 31207307 eller pr mail: abrondum@amnesty.dk

Denne mulighed i Amnesty International Danmark er på frivillig basis, og der er altså ikke løn eller honorar involveret i Youthrådets engagement og arbejde. Amnesty dækker dog alle medlemmers omkostninger forbundet hermed fx transport, logi og forplejning.