Desværre bliver landsmødet også afholdt digitalt i 2021. Det havde været dejligt at kunne ses igen til et fysisk landsmøde, men vi tør i hovedbestyrelse ikke tro på, at det vil være muligt at gennemføre et stort fysisk møde allerede til april. I stedet inviterer hovedbestyrelsen til digitalt landsmøde lørdag d. 24. april fra kl. 10.00-15.00.

I samråd med vores mangeårige dirigent på landsmødet, advokat Claus Høxbro har hovedbestyrelsen vurderet, at vi med en online generalforsamling bedst muligt lever op til vedtægtsforpligtelserne under de her ekstraordinære omstændigheder.

På det digitale landsmøde vil hovedbestyrelsen fremsætte forslag om vedtægtsændringer, der fremadrettet skal sikre, at muligheden og procedurer for digitale landsmøder vil fremgå af disse.

Vi er meget kede af, at vi ikke kan mødes på Nyborg Strand i år, men håber at så mange som muligt, har lyst til at deltage i medlemsdemokratiet online i stedet.

Program for landsmødet er under udarbejdelse, og vil blive løbende opdateret. 

Find det her

Tilmelding er åben fra 1. februar til 21. april kl. 16.00.

Med venlig hilsen
Leder af hovedbestyrelsen

Oliver de Mylius

Find programmet her

Programmet vil løbende blive opdateret og du kan finde det her.

Find andre relevante informationer herunder