Medlemsdemokratiet er grundlaget for Amnestys arbejde, og nu har du som medlem chancen for at være med og blive hørt.

Lørdag den 29. april kl. 13 afholder Amnesty digitalt landsmøde for 2023. Det foregår online og kommer til at vare under tre timer.

Her kan du være med til at vælge bestyrelsen, høre om årets gang og give din mening til kende om aktiviteterne og økonomien. Jo flere, der deltager, des stærkere bliver Amnesty. Deltagelse i Amnestys digitale landsmøde er en kort og god måde at støtte Amnesty på. Deltagelse er gratis, og der er træning i brugen af Zoom inden mødet.

Du kan læse referater fra landsmøderne herunder