Onlinemøde for nye og gamle aktivister

Vi holder et onlineevent om retssagen mod den danske stat for stop af våbeneksport til Israel

Danmark må ikke risikere at blive medskyldig i brud på folkeretten og krigsforbrydelser i Gaza. Det vil vi gerne – sammen med dig – gøre til en folkesag. Metoden er en masse folkeligt engagement rundt i landet. Fordi det er sådan, vi kan flytte vores politikere og engagere vores medborgere.

Til mødet vil du få en kort opdatering om retssagen mod den danske stat om et stop for våbeneksport til Israel. Et oplæg om vores planer for at skabe engagement omkring sagen. Ideer fra deltagere rundt om i landet. Snak om, hvad der skal til for at gøre det nemt at engagere sig i sagen.

Ingen forberedelse nødvendig – deltag, som du er.

Mødet er arrangeret i et samarbejde imellem Amnesty, Mellemfolkeligt Samvirke og Oxfam Danmark

📅 Hvornår: Mandag d. 8. April kl. 19.00 – 20.00

📍 Hvor: Online via Zoom

💻 Tilmeld dig her