Invitation til konference i Fællessalen på Christiansborg om inddragelse af flygtninges opholdstilladelser og midlertidighed.

10. maj 2023 fra kl. 13:00 – 16:30
Bemærk: Tilmeldingen er lukket – men du kan komme på venteliste.
Skriv til Cecilie Odgaard Jakobsen cojakobsen@amnesty.dk

Ni organisationer sætter, i samarbejde med SF, fokus på et centralt område af flygtningebeskyttelsen i Danmark; midlertidighed samt inddragelse og nægtelse af forlængelse af flygtninges opholdstilladelser.

Ni organisationer sætter, i samarbejde med SF, fokus på et centralt område af flygtningebeskyttelsen i Danmark; midlertidighed samt inddragelse og nægtelse af forlængelse af flygtninges opholdstilladel-ser.

Der er brug for at få den faglige viden på området i fokus og reflekteret i den politiske diskussion. Derfor inviteres eksperter, erhvervsfolk og politikere til at deltage i en diskussion af både grundlaget for- og konsekvenserne af Danmarks fokus på midlertidighed.

Konferencen er inddelt i to dele. Første del undersøger lovgivningen for inddragelse og nægtelse af for-længelse af flygtninges opholdstilladelser, mens anden del kigger nærmere på den særlige vurdering af flygtninges tilknytning til Danmark, der indgår i disse inddragelsessager. Begge temaer vil blive indrammet og afgrænset af relevant akademisk forskning, erfaringer fra både erhvervsliv og civilsam-fund samt politisk debat.

Følgende eksperter bidrager med viden på dagen:

Jens Vedsted-Hansen, professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

Elisabeth Arnsdorf Haslund, UNHCR-talsperson i Danmark

Marya Akhtar, Juridisk chef, Institut for Menneskerettigheder

Stinne Østergaard Poulsen, lektor, Via University College

Svend Pedersen, Director of People & Culture, Sanistål
M.fl.

Samt paneldebat med politikere fra regeringen og oppositionen:
Mohammed Rona (M), Christian Friis Bach (RV), Rosa Lund (EL), Carl Valentin (SF), Kasper Sand Kjær (S) m.fl.

Konferencen vil blive modereret af forsker og chef for Politik & Dokumentation hos Amnesty Inter-national Danmark, Martin Lemberg-Pedersen.

Konferencen finder sted den 10. maj 2023 i Fællessalen på Christiansborg fra kl. 13:00 til 16:30, og vi byder alle interesserede velkommen.

Tilmelding er nødvendig pga. et begrænset antal pladser.

Vel mødt!

Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Amnesty International Danmark, DIGNITY, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom, LGBT Asylum & Refugees Welcome.

Har du spørgsmål?

Kontakt Cecilie Odgaard Jakobsen, hvis du har spørgsmål.
Mail: cojakobsen@amnesty.dk