Børnekonventionen – For børn

Amnesty arbejder for, at de rettigheder, der står i Børnekonventionen, respekteres. Se konventionen skrevet af børn, så den er til at forstå.

Amnesty arbejder for børns rettigheder, fordi det er en del af vores arbejde for, at alle mennesker i hele verden har de sammen rettigheder.

For voksne gælder de rettigheder, som står i Menneskerettighedskoventionen. For børn gælder derudover også de rettigheder, der står i Børnekonventionen.

Alle børn har rettigheder, som er beskrevet i Konventionen om Barnets Rettigheder. Den blev vedtaget i FN’s Generalforsamling den 20. november 1989. Derfor kalder vi den 20. november for Børnerettighedsdagen.

FN’s Børnekonvention er skrevet i et svært sprog. Derfor er den nedenstående tekst skrevet om af skoleelever selv, så det er nemmere at forstå.

Her er elevernes forenklede tekst til artiklerne i Børnekonventionen:

1. Hvad er et barn? En, der er under 18 år.

2. Det er lige meget, hvordan man ser ud osv. – alle skal have det lige godt.

3. Man skal træffe beslutninger efter barnets interesser. Staten skal have nogle regler, der beskytter barnet.

4. Staten skal overholde artiklerne.

5. Forældrene skal vejledes af staten, så de kan opdrage børnene godt.

6. Alle har ret til at leve, og staten skal hjælpe børn til et godt liv.

7. Barnet skal have et navn og et fædreland, lige fra det bliver det født.

8. Staten skal sikre, at barnet har et navn, land, familie osv.

9. Barnet skal leve sammen med sine forældre, hvis det har det godt dér. Ellers skal staten hjælpe barnet med at finde et andet sted.

10. Hvis man har været ude af sit land, skal man kunne komme tilbage igen og blive genforenet med sin familie.

11. Staten skal forhindre kidnapning af børn.

12. Barnet har ret til at have sin egen mening, og den skal respekteres.

13. Barnet har ret til at lære at give udtryk for, hvad det mener.

14. Barnet har ret til selv at bedømme, hvilken Gud det vil tro på.

15. Barnet må medvirke i og starte en forening.

16. Barnet har ret til privatliv.

17. Barnet har ret til at vide, hvad der sker i verden (tv, radio, avis).

18. Staten skal sikre, at forældrene har hovedansvaret for barnets opdragelse.

19. Staten skal hjælpe, hvis barnet bliver mishandlet.

20. Staten skal tage sig af forældreløse børn.

21. Staten skal sikre, at adoption kun sker, hvis det er til barnets bedste.

22. Staten skal sørge for, at flygtningebørn får det godt, og de skal samarbejde i organisationer.

23. Et handicappet barn skal have bedst mulig hjælp.

24. Barnet skal leve godt/sundt og kunne få lægehjælp, når det er nødvendigt. Staten skal nedbringe børnedødeligheden.

25. Staten skal se efter, at børn på institutioner har det godt.

26. Barnet skal have det godt.

27. Barnet har ret til gode levevilkår. Hvis forældrene ikke kan sørge for det, skal staten hjælpe.

28. Børn skal gå i skole hver dag, og skolens disciplin skal være menneskeværdig.

29. Staten skal sikre, at undervisningen udvikler barnet til et aktivt menneske.

30. Man skal have lov til at tro på det man vil.

31. Børn skal have frihed og lov til at deltage i forskellige aktiviteter.

32. Børn må ikke arbejde for længe. De skal være et bestemt antal år. De må ikke arbejde for hårdt osv.

33. Barnet skal beskyttes mod narkotika.

34. Barnet skal beskyttes mod seksuelt misbrug.

35. Staten skal forhindre handel med børn.

36. Børn må ikke udnyttes.

37. Børn må ikke udsættes for tortur og skal have det godt, hvis de er i fængsel.

38. Børn under 15 år skal beskyttes mod krig.

39. Staten skal hjælpe børn, der har været udsat for tortur.

40. I stedet for at straffe unge lovovertrædere, skal staten hjælpe dem.

41. Love, der er bedre end disse artikler, skal bruges.

42. Staten skal sørge for, at alle mennesker kender disse artikler.


Bestil en gratis plakat

Du er meget velkommen til at bestille en eller flere gratis plakater. Send en mail til skoleservice@amnesty.dk. Husk at skrive hvor mange plakater du ønsker og din adresse.