Materialet Crocs Mission er bygget op omkring figuren Croc, et rumvæsen, der er kommet hertil for at lære om Jorden og menneskerettigheder.

Croc er en pudsig figur, der kan have en motiverende effekt på eleverne. Croc kan bidrage til en dybere forståelse af hvad menneskerettigheder er og hvilken betydning rettigheder kan have for et menneskes liv, da han kan bruges som en udenforstående og uvidende figur, som eleverne skal hjælpe med at forstå, hvordan det er at bo på Jorden, samt hvilke rettigheder børn har.

Eleverne kommunikerer med Croc gennem breve, du som lærer præsenterer. Hvert tema starter med et brev fra Croc, hvorefter eleverne direkte og indirekte undersøger Crocs spørgsmål gennem forskellige opgaver.

Der er otte temaer i alt, hvor du på forskellige måder arbejder med menneskerettighederne. De første fem er mere generelle mens de tre er koblet op på bestemte problematikker, fx flygtninge.

I undervisningsmaterialet beskæftiger du dig med menneskerettighederne og primært FN’s Konvention om Barnets Rettigheder.

Materialet er en redigeret og opdateret udgave af Amnesty Internationals undervisningsmateriale ”Børn har også rettigheder”, der udgår til fordel for dette materiale.