Sæt Spot på Homofobi

Bruger eleverne ordet bøsse som skældsord på din skole? Ønsker du som lærer at tage emnet op i din undervisning?

I efteråret 2010 iværksatte Amnesty Undervisning projektet Sæt Spot På Homofobi Med Din Klasse. 365 elever fra 25 klasser deltog i workshops over to måneder. Dette undervisningsmateriale er udarbejdet på grundlag af erfaringerne fra forløbet og består af et udvalg af de bedste øvelser.

Hvis du er interesseret i workshoppen kan du læse mere og tilmelde dig her.

Formålet med dette undervisningsmateriale er:

  • at formidle redskaber til at forebygge og håndtere negative forhold, der kan være en barriere for et aktivt og ligeværdigt fællesskab i klassen.
  • at styrke elevernes bevidsthed om og handlekompetencer i forhold til menneskerettigheder, homofobi og ligebehandling.
  • at give eleverne mulighed for bevidst at forholde sig til hverdagens forventninger til sex, køn, identitet og kærlighed.
  • at tilbyde underviseren en metode til at sikre sig, at alle i klassen føler sig inkluderede, trygge og respekterede i undervisningen.

Om homofobi

Konsekvenserne af homofobi i skolen

Den hårde homofobiske jargon, som findes på mange skoler, kan skabe et ekskluderende skolemiljø og en normalitet, som rækker ud over skolen.

Jargonen krænker først og fremmest det enkelte barn, hvis kærlighedsliv bruges som skældsord, og den skaber desuden en begrænsende norm og et negativt menneskesyn, som har konsekvenser i mødet med andre mennesker – også uden for skolen. Derfor er det vigtigt at skærpe fokus på homofobi i skolen, både blandt elever og blandt lærere. 

Normkritisk perspektiv

I undervisningsmaterialet arbejdes der med homofobi og menneskerettighedsundervisning ud fra et normkritisk perspektiv. At arbejde normkritisk betyder, at man fokuserer på de normer og de uskrevne regler, som vi til hverdag går rundt og tager for givet. Derigennem belyser man de konsekvenser, som normerne har for det enkelte individs rettigheder og muligheder – eksempelvis i skolen.

Formålet med det normkritiske blik i dette materiale er at se på, hvordan normer kan være undertrykkende, og give både lærere og elever mulighed for at indse, hvordan de selv medvirker til at opretholde eller bryde med normer.

Materialet er primært målrettet undervisning i 7.-10. klasse. Øvelserne kan bruges i forløb med 1-3 lektioner og uafhængigt af hinanden.