Ytringsfrihed

Hvad er ytringsfrihed, hvorfor ytringsfrihed, grænser for ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed og informationsfrihed.

Undervisningsmaterialet om ytringsfrihed er udviklet til lærere i udskolingen med introduktion til rettighederne og en række pædagogiske øvelser. Ved hver enkelt øvelse oplyser vi om forventet tidsforbrug, hvilket materiale og hvilke hjælpemidler, der skal benyttes. Vi har udviklet arbejdsark til mange af øvelserne, som er nemme at klippe ud og som er henvendt til både lærere og elever. 

Målet har været at eleverne, ved hjælp af materialet vil få en nuanceret viden om ytringsfrihed.

På den måde kan eleverne i højere grad reflektere over egne rettigheder og handlemuligheder. 

Materialet er opdateret i oktober 2015 og følger en læringsmålstyret undervisning og de forenklede Fælles Mål. 

Vi har skrevet materialet i samarbejde med en lærer, Anne Marie Thirup Christiansen. Det kan med fordel bruges i vores Skriv for Liv kampagne.