I efteråret 2023 kan I booke et oplæg med en menneskerettighedsforkæmper fra Østeuropa, der kommer ud på jeres skole og fortæller om en af de temaer, der er tilknyttet undervisningsforløbet. 

Oplægget er gratis og på engelsk. 

Det er desværre lukket for tilmelding til oplæg.

Menneskerettighedsforkæmperne

Ukraine – uge 40

Daryna Mizina er menneskerettighedsforkæmper i Amnesty Ukraine (pt. bosat i Belgien) og kan fortælle om fake news, demokrati og LGBTI+rettigheder i en ukrainsk kontekst.  

Daryna Mizina kan bookes i perioden 2.-6. oktober. 

Fake news & Moldova – uge 41

Constanța Botnar er menneskerettighedsforkæmper i Amnesty Moldova og fortæller om krigen i Ukraine og dens indvirkning på regionen samt om fake news, misinformation og den russiske indflydelse i Moldova. 

Constanța Botnar kan bookes i perioden 9.-13. oktober. 

LGBTI+ & Polen– uge 45

Dominik Kuc er en polsk menneskerettighedsforkæmper, der fortæller om LGBTI+situationen i Polen. Han har taget initiativ til et projekt, hvor elever på gymnasier vurderer deres skole efter, hvor LGBTI+venlig den er. 

Dominik Kuc kan bookes i perioden 6.-12. november.

Værd at vide

  • Besøget består af et oplæg på engelsk om den valgte tematik med efterfølgende spørgsmål og debat 
  • Varighed: Forløbet varer 1-2 timer inkl. debat 
  • Tidspunkt: Oplæggene afholdes inden for tidsrummet 10-15 på udvalgte dage. 
  • Oplæg kan bookes i ugerne 40, 41 og 45. Du kan se under den enkelte oplægsholder, hvornår vedkommende er i Danmark  
  • Oplægsholderen vil blive ledsaget af en person fra Amnesty 
  • Oplægget er gratis, og Amnesty dækker transportomkostninger for oplægsholderen. Hvis I har mulighed for at sørge for frokost til oplægsholder og ledsager inden/efter oplægget, tager de gladeligt imod tilbuddet 
  • Der skal være brugbare lokaler til antallet af elever og tekniske faciliteter, som inkluderer smartboard/projektor, lærred e.l. (evt. højtalere og mikrofoner, hvis det er nødvendigt i forhold til størrelsen af lokalet og antal deltagere)
  • Der skal være en lærer til stede for hver klasse, som har ansvar for, at der ikke er forstyrrelser 
  • Udfyld nedenstående formular, hvis du er interesseret i at få en menneskerettighedsforkæmper ud på din skole. Oplæg planlægges fra august 2023 og frem. Amnesty vender tilbage inden for tre dage for at bekræfte, hvorvidt det ønskede tidspunkt er muligt.