Amnesty International turnerer landets gymnasier dette efterår med dialogskabende undervisning i menneskerettigheder, retten til at ytre sig og staters forpligtelse for at beskytte denne ret.

Efterårets tema “ytringsfrihed”

Dette års workshop vil give en generel introduktion til menneskerettighederne, og derfra arbejde sig i dybden med retten til at ytre sig og hvordan man kan bruge denne med ansvar og omtanke. På trods af at være en af vores mest fundamentale borgerlige frihedsrettigheder er ytringsfriheden under angreb hver eneste dag. I mange lande er det decideret ulovligt eller livsfarligt at tage ordet, og verden over bliver både menneskerettighedsforkæmpere og helt almindelige mennesker forfulgt for at bruge deres ytringsfrihed – en ret, de ofte bruger til at kritisere magtmisbrug og overgreb begået af myndigheder.

Eleverne bliver taget igennem personlige beretninger fra mennesker, der har betalt høje priser for at ytre sig for det, de tror på. Vi berører staters forpligtelser og ansvar for at beskytte alles ytringsfrihed og går i dybden med, hvordan Amnesty arbejder med ytringsfrihed. I store dele af verden slår regimer hårdt ned på bloggere og brugere af Twitter, YouTube og andre sociale medier, platforme og digitale mødesteder – mødesteder, som de fleste unge bruger i deres dagligdag uden at vide eller forholde sig til, at dette kan føre til forfølgelse mange andre steder i verden. Til sidst kommer vi også til at tale om de mere gråtonede sider af ytringsfrihed; Kan og bør man ytre sig om alt og hvordan kommer det til udtryk i kulturelle fænomener som cancel culture, hate speech og digital vold?

Med denne workshop kobler vide faglige tematikker, eleverne arbejder med på uddannelsen til relaterbare emner fra de unges egne hverdage.

Hvad er A-dag?

Amnesty-dag er en inddragende workshop, som sætter perspektiv på menneskerettighederne ved at gøre dem mere konkrete og forståelige for unge mennesker. Vi har fokus på dialog og viden om menneskerettigheder med udgangspunkt i emner, som er relevante og vedkommende for de unge. A-dag består af en generel introduktion til Amnestys arbejde og menneskerettighederne, og derudover et aktuelt tema, som er med til at belyse, hvorfor menneskerettighederne stadig er vigtige at inddrage i elevernes undervisning og hverdag.

De unge bliver inddraget aktivt i workshoppen, som fokuserer på, hvordan de selv kan spille en aktiv rolle som samfundsborgere og være med til at udfordre og ændre kultur og holdninger i deres omgivelser.

Vi er verdens største menneskerettighedsbevægelse, og i Danmark har vi 14 års erfaring med undervisning og udvikling af undervisningsmateriale til unge. Sidste efterår var vi rundt på landets gymnasier med en to-moduls workshop – og nu er ansøgningsskemaet åbent for tilmeldinger til efteråret 2021.

Hvem er workshoppen for?

Workshoppen er struktureret som en fællestime for flere klasser på en gang, og derfor er antal elever normeret til ca. 60-120 elever. Det er skolen/lærerens ansvar at sørge for passende lokaler til antal tilmeldte klasser.

A-dag er målrettet fællestimer for 1.g og 2.g.

Da den tager udgangspunkt i menneskerettigheder, er workshoppen særligt relevant for samfundsfagsklasser, hvor den fint supplerer faglige mål om at opnå faglig fordybelse, viden og kundskab inden for magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene. Samt bidrage til at de på et fagligt grundlag kan argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

Alle lærere og klasser, der synes at emnet er relevant for deres elever, er dog velkomne til at ansøge om at få A-dag ud på deres gymnasium.

Praktisk info

  • Varighed: ca. 2 timer
  • Tid: afholdes inden for tidsrummet 10-15 på udvalgte dage, se nedenstående ansøgningsskema
  • Workshoppen er gratis og Amnesty dækker transportomkostninger. Hvis I har mulighed for at sørge for frokost til facilitatorerne inden/efter workshoppen, tager de gladelig imod tilbuddet.
  • Der skal være brugbare lokaler til antallet af elever og tekniske faciliteter som inkluderer projektor, lærred e.l., højtalere, mikrofoner (hvis nødvendigt ift størrelsen af lokalet og antal deltagere)
  • Der skal være en lærer til stede for hver klasse, som har ansvar for, at der ikke er forstyrrelser

Opfølgning med eleverne

Efter A-dag tilbyder vi eleverne hjælp til at starte en Amnesty Youth-gruppe op på deres gymnasium, så de kan fortsætte med at arbejde videre med menneskerettigheder indenfor dette eller andre emner. Youth-grupperne er baseret på et fællesskab, hvor sammenhængskraften er en interesse for menneskerettigheder og kampen for retfærdighed. Netværket giver unge en følelse af fællesskab omkring en større sag, konkrete redskaber og kompetencer, viden om menneskerettigheder og en større forståelse for deres egne handlemuligheder i samfundet.

Derudover sender vi en lærerguide ud inden A-dag med ideer til, hvordan emnerne kan inddrages i et undervisningsforløb, og hvordan aktuelle problemstillinger indenfor menneskerettighederne kan kobles til jeres faglige målsætninger og aktuelle læreplaner.

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål til A-dag både før eller efter ansøgning, skal du ikke tøve med at tage kontakt:
Sia Seidler Berro
sseidler@amnesty.dk
30470542

Tilmelding

Hvis du gerne vil have besøg af Amnesty til A-dag på dit gymnasium, bedes du udfylde nedenstående ansøgningsskema. Vi behandler ansøgningerne løbende.

I skemaet er der 20 mulige datoer for A-dag, som man kan krydse af – de er geografisk bestemt, så vi bedst muligt når rundt i hele landet og kan bruge så lidt tid og omkostninger på ekstra transport. Du må gerne krydse ALLE mulige datoer af for dit gymnasium, det gør det nemmere for os at sammensætte touren. Smid os en mail, hvis datoerne for din region ikke passer til skolens planer, så finder vi en løsning.

Senest en uge efter fristen får du besked om endelig bekræftelse og dato/tid for workshoppen. Vi vil gerne nå rundt til så mange som muligt, men tager højde for først-til-mølle, geografi og vores personale-ressourcer.