Forenede Arabiske Emirater (FAE): Ahmed Mansoor

Ahmed Mansoor er en kærlig far og mand. Han er poet, blogger og menneskerettighedsforkæmper. Lige nu er han låst inde i en celle i al-Sadr-fænglset i Abu Dhabi i Forenede Arabiske Emirater (FAE). Han bruger sine dage i en isolationscelle – uden adgang til bøger, skriveredskaber eller papir. Han har ikke engang en seng.

Hans forbrydelse? At sige sandheden. Inden hans anholdelse var Ahmed en af de få stemmer i FAE der kunne give resten af verden valid og uafhængig information om de menneskerettighedskrænkelser, der sker i landet. Han har gentagne gange udtalt sin bekymring om de tilbageholdelser, tortur og uretfærdige rettergange mod de stemmer i landet, der kritiserer styret. Han har talt om problemer i det juridiske system og om national lovgivning, der bryder internationale love.

For dette betaler Ahmed en meget høj pris. I marts 2017 brød FAE-styrker ind i hans hjem og arresterede ham. I over et år har ingen, ikke engang hans familie, vidst, hvor han blev holdt fanget. I maj 2018 blev Ahmed dømt til ti år i fængsel for at “ fornærme FAE og dets symboler”.

I protest mod forholdene i fængslet har Ahmed to gange sultestrejket, hvor han tabte sig så meget, at han var i livsfare. På trods af dette har han kun lov til at gå uden for tre gange om ugen, når betjentene har fjernet alle andre fanger fra gården, så Ahmed bruger den smule tid, han har i solen, alene.

Kræv, at FAE øjeblikkeligt og uden forbehold løslader Ahmed Mansoor.

Ahmed Mansoor is a loving father and husband. He’s a poet, blogger, and human rights defender. Right now, he is locked away in a cell in Sadr prison, Abu Dhabi, United Arab Emirates. He spends his days in an isolation cell, with no access to books, pens or paper. He does not even have a bed.

His crime? Speaking the truth. Before his arrest, Ahmed was one of the few voices within the UAE providing the rest of the world with credible independent information about human rights violations in the country. He regularly raised concerns about the detention, torture and unfair trials of dissenting voices. He spoke about problems with the justice system and of domestic laws that breach international ones.

For this Ahmed is paying a high price. In March 2017, UAE security forces raided his home and arrested him. For over a year, no one, not even his family, knew where he was detained. In May 2018, Ahmed was sentenced to a decade in prison on charges including “insulting the UAE and its symbols”.

Protesting about his prison conditions, Ahmed has twice resorted to hunger strikes, losing dangerous amounts of weight and putting his life at risk. Despite this he is only allowed outside three times a week, when guards remove all other prisoners from the yard and Ahmed spends the little time he has in the sunlight, alone.

Demand the UAE immediately and unconditionally release Ahmed Mansoor.


Artikel 5

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Artikel 19

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this
right includes freedom to hold opinions without interference and to
seek, receive and impart information and ideas through any media
and regardless of frontiers.