Australien: Onkel Pabai & Onkel Paul

Onkel Pabai og Onkel Paul er samfundsledere fra Guda Maluyligal Nation i Torres Strait i den nordligste del af Australien. Deres forfædre har boet på øerne i tusinder af år.

På grund af klimaændringerne risikerer deres levestil, traditionelle videnssystem, kultur og spirituelle forbindelser, der er blevet overleveret gennem generationer, at blive ødelagt for altid. Stigende vandstande forårsager flere og flere ødelæggelser hvert år. Strandene eroderer, og hellige kulturelle steder og gravsteder, hvor forfædrene er begravet, bliver ødelagt. Det samme gør køkkenhaver og generelt er øernes infrastruktur i fare.

Onkel Pabai og Onkel Paul, som bliver tiltalt “onkel” af deres samfund som et tegn på respekt, har taget kampen op i retten. De argumenterer for, at den australske regering ikke har handlet tilstrækkeligt for at forhindre skader fra klimaændringerne, hvilket resulterer i ødelæggelse af deres områder og kultur.

Hvis ikke der bliver handlet nu, er mange øboere i Torres Strait nødsaget til at forlade deres hjemsted, da områderne bliver ubeboelige. Dette ville være ødelæggende for deres samfund. Som Onkel Pabai siger: “Vi er født til disse øer. De er vores mødre, vores identitet, hvem vi er. I tusinder af år har vores krigerfamilier kæmpet mod alle, der har prøvet af tage vores hjem fra os. Men nu risikerer vi at tabe kampen til klimaændringerne.”

Kræv, at Australien handler nu.

Uncle Pabai and Uncle Paul are community leaders from the Guda Maluyligal Nation at the northernmost part of Australia in the Torres Strait. Their Indigenous ancestors have lived on the islands for thousands of years.

Now, because of climate change, their way of life, traditional knowledge systems, cultural practices and spiritual connections that have been passed down from generation to generation could be broken forever. Rising sea levels are causing more destruction each year by eroding beaches, destroying sacred cultural sites and cemeteries where ancestors are buried, wrecking food gardens, and putting the islands’ infrastructure at risk.

Uncle Pabai and Uncle Paul, who are referred to as “uncle” by their communities as a sign of respect, have turned to the courts. They argue that the Australian government is taking insufficient action to prevent harm from climate change, resulting in the destruction of their lands and culture.

Unless urgent action is taken, many Torres Strait islanders will be forced to leave their homelands as large parts become uninhabitable. This would be devastating to the communities. As Uncle Pabai says: “We are born to these islands, they are our mothers, our identities, who we are. For thousands of years, our warrior families fought off anyone who tried to take our homelands from us. But now, we could lose the fight to climate change.”

Call on Australia to take urgent climate action.


Artikel 17

  1. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællesskab med andre.
  2. Ingen må vilkårligt berøves sin ejendom.

Article 17

  1. Everyone has the right to own property alone as well as in
    association with others.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.