Workshop om menneskerettigheder

Amnesty International turnerer landets gymnasier dette efterår med dialogskabende undervisning i menneskerettigheder, Kinas rolle som supermagt og diskrimination.

”Som gymnasieelev var det ekstremt spændende at have besøg af Amnesty på A-dag. Især fordi vi som klasse blev udfordret på vores personlige meninger om specifikke menneskerettighedsemner. Derudover fik vi mulighed for at skabe vores egen Amnesty Youth-gruppe, som vægter at sætte opmærksomhed på krænkelser af menneskerettigheder globalt. Gruppen fungerer både som et socialt sted for elever, der ønsker at gøre en forskel, men samtidigt også en gruppe som minder resten af skolen på, at vi stadig har meget at gøre, før vi har opnået vores globale verdensmål.” 

Amalie Søderberg, Ikast-Brande Gymnaisum

Efterårets tema

Dette års workshop vil foruden en generel introduktion til menneskerettighederne italesætte og diskutere supermagters ansvar og indflydelse på menneskerettigheder ved brug af Kina som case. Kina har haft eksponentiel økonomisk vækst og millioner er løftet ud af fattigdom. Men når det kommer til beskyttelsen af kineseres menneskerettigheder, halter landet langt bagefter. Når Kina derudover slår ekstremt hårdt ned på al kritik udefra, indskrænker de menneskerettighederne yderligere og endda på globalt plan.

Eleverne bliver taget igennem personlige beretninger fra Kinas ”genopdragelseslejre”, hvor en million uighurer sidder fængslede, undertrykkelsen af ytringsfrihed for folk, der står imod, og eksempler på, hvordan fodboldspillere, pop-idoler, basket-klubber og Nobels Fredspris-vindere har været genstand for Kinas magtanvendelse og censur verden over. Vi berører også, hvordan Kina har censureret og forfulgt sundhedspersonale, aktivister og journalister, der har kritiseret myndighedernes ageren i forhold til at bekæmpe COVID-19. Med denne workshop kobler vi altså de faglige tematikker, eleverne arbejder med i skolen til relaterbare facts fra de unges egne hverdage.

Hvad er A-dag?

Amnesty-dag er en inddragende workshop, som sætter perspektiv på menneskerettighederne ved at gøre dem mere konkrete og forståelige for unge mennesker. Vi har fokus på dialog og viden om menneskerettigheder med udgangspunkt i emner, som er relevante og vedkommende for de unge. A-dag består af en generel introduktion til Amnestys arbejde og menneskerettighederne, og derudover et aktuelt tema, som er med til at belyse, hvorfor menneskerettighederne stadig er vigtige at inddrage i elevernes undervisning og hverdag.

De unge bliver inddraget aktivt i workshoppen, som fokuserer på, hvordan de selv kan spille en aktiv rolle som samfundsborgere og være med til at udfordre og ændre kultur og holdninger i deres omgivelser.

Vi er verdens største menneskerettighedsbevægelse, og i Danmark har vi 13 års erfaring med undervisning og udvikling af undervisningsmateriale til unge. Sidste efterår var vi rundt på landets gymnasier med en to-moduls workshop – og nu er ansøgningsskemaet åbent for tilmeldinger til efteråret 2020. 

Hvem er workshoppen for?

Workshoppen er struktureret som en fællestime for flere klasser på en gang, og derfor er antal elever normeret til ca. 60-120 elever. Det er skolen/lærerens ansvar at sørge for passende lokaler til antal tilmeldte klasser.

A-dag er målrettet fællestimer for 1.g og 2.g.

Da den tager udgangspunkt i menneskerettigheder, er workshoppen særligt relevant for samfundsfagsklasser, hvor den fint supplerer læringsmål om at opnå faglig fordybelse, viden og kundskab inden for magtbegreber og demokratiopfattelser samt rettigheder og pligter i et demokratisk samfund, herunder ligestilling mellem kønnene.

Alle lærere og klasser, der synes at emnet er relevant for deres elever, er dog velkomne til at ansøge om at få A-dag ud på deres gymnasium.

Praktisk info

  • Varighed: 2 moduler
  • Tid: afholdes inden for tidsrummet 10-15 på udvalgte dage, se nedenstående ansøgningsskema
  • Workshoppen er gratis og Amnesty dækker transportomkostninger. Hvis I har mulighed for at sørge for frokost til facilitatorerne inden/efter workshoppen, tager de gladelig imod tilbuddet.
  • Der skal være brugbare lokaler til antallet af elever og tekniske faciliteter som inkluderer projektor, lærred e.l., højtalere, mikrofoner (hvis nødvendigt ift størrelsen af lokalet og antal deltagere)
  • Der skal være en lærer til stede for hver klasse, som har ansvar for, at der ikke er forstyrrelser

Opfølgning med eleverne

Efter A-dag tilbyder vi eleverne hjælp til at starte en Amnesty Youth-gruppe op på deres gymnasium, så de kan fortsætte med at arbejde videre med menneskerettigheder indenfor dette eller andre emner. Youth-grupperne er baseret på et fællesskab, hvor sammenhængskraften er en interesse for menneskerettigheder og kampen for retfærdighed. Netværket giver unge en følelse af fællesskab omkring en større sag, konkrete redskaber og kompetencer, viden om menneskerettigheder og en større forståelse for deres egne handlemuligheder i samfundet.

Derudover sender vi en lærerguide ud inden A-dag med ideer til, hvordan emnerne kan inddrages i et undervisningsforløb, og hvordan aktuelle problemstillinger indenfor menneskerettighederne kan kobles til jeres faglige målsætninger og aktuelle læreplaner.

Kontakt

Hvis du har nogle spørgsmål til A-dag både før eller efter ansøgning, skal du ikke tøve med at tage kontakt:
Sia Seidler Berro
sseidler@amnesty.dk
30470542

Tilmelding

Der er lige nu ikke åben for tilmelding til A-dag. Nye datoer vil komme hen på foråret.