Racisme er et problem i lande over hele verden. Myndigheder nægter systematisk mennesker deres fulde rettigheder på grund af deres hudfarve, race, etnicitet, herkomst (inklusiv kaste) eller nationale oprindelse. Politik, der bygger på frygt og en ”os-versus-dem”-retorik, spreder intolerance, had og diskrimination. 

Ukontrolleret racisme kan fremkalde voldsomme grusomheder som folkedrabet i 1994 i Rwanda, og den nuværende apartheid og etniske udrensning af Rohingya-folket i Myanmar.

I Indien bliver de, der tilhører dalit-samfundet, de såkaldte ”kasteløse”, udsat for menneskerettighedskrænkelser af medlemmer af dominerende kaster. Forbrydelser som voldtægt, drab og ødelæggelse af deres hjem, bliver sjældent undersøgt af politiet, der ikke tager forbrydelser mod dalitter alvorligt.

Også i Europa er racisme udbredt. Amnesty International har dokumenteret udbredt diskrimination af romaer i Europa, der diskrimineres på bolig- og arbejdsmarkedet, chikaneres af politiet og sendes på særlige skoler, adskilt fra andre børn. Også asylansøgere og migranter udsættes for vold og chikane. Amnesty har dokumenteret, hvordan mennesker på flugt mødes med racistisk motiveret vold ved EU’s ydre grænser. Antisemitisme og hadforbrydelser mod jøder er også et voksende problem i Europa, som skal bekæmpes. Amnesty bakker op om en national handlingsplan mod racisme og diskrimination – som også skal inkludere antisemitisme og hadforbrydelser

I Danmark er racisme den mest hyppige årsag bag hadforbrydelser. Borgere med anden etnisk baggrund diskrimineres både i forhold til adgangen til bolig- og arbejdsmarkedet. Og der er langt højere risiko for at blive sigtet for noget, man ikke blev dømt for, hvis man er indvandrer eller efterkommer af indvandrere med ikke vestlig baggrund.

Artikel 7

Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilskyndelse til en sådan forskelsbehandling.

Kilde: FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)

Hvad gør Amnesty?

I Amnesty undersøger vi og afslører racisme, hvor end den finder sted. Vi påvirker regeringer og andre magtfulde aktører og sikrer, at de lever op til deres forpligtelser og respekterer international lov. Vi mobiliserer millioner af mennesker verden over til at aktionere mod racisme.

I Danmark arbejder vi konkret for, at regeringen indfører en handlingsplan, der sikrer ligestilling, ligebehandling og antidiskrimination i samfundet og hos institutioner som politiet, kommunale myndigheder, på arbejds- og boligmarkedet. Der er brug for en koordineret, samlet og langsigtet indsats for at sikre lige rettigheder og muligheder for alle.