Bogstavrækken LGBTI+ er i Danmark en relativt ny paraplybetegnelse for personer, der bryder med normerne for køn, kønskarakteristika, seksualitet eller romantisk tiltrækning. Både herhjemme og internationalt brugte man op igennem det meste af det 20. århundrede ’gay’ eller ’bøsser og lesbiske’ som fællesbetegnelse for alle, som falder indenfor de moderne LGBTI+-kategorier.

Forkortelsen får først fodfæste i slutningen af 1980’ernes USA, hvor aktivister begyndte at arbejde for et opgør med de binære modsætninger mand/kvinde og homoseksuel/heteroseksuel, og kæmpe for en mere nuanceret forståelse af køn, kønskarakteristika, seksualitet og identitet. Herhjemme blev bogstavrækken for alvor accepteret da den daværende Forening for bøsser og lesbiske skiftede navn til LGBT Danmark.

Sprog har siden da spillet en stor rolle i både aktivisme, synliggørelse og rettighedskamp. Der er en voksende accept af, at sprog – og sproglig præcision – er med til at udvide omverdens forståelse for LGBTI+-identiteter og hvordan eksisterende lovgivning og kultur påvirker forskellige minoritetsgrupper forskelligt.

Siden årtusindskiftet er mange nye forkortelser kommet til, og forskellige organisationer benytter sig af en bred vifte af sammensætninger. I Amnesty arbejder vi primært med LGBT og I-rettigheder, som står for:

L: Lesbian / Lesbisk

Man er lesbisk, hvis man identificerer sig som kvinde og er seksuelt eller romantisk tiltrukket af personer, der også identificerer sig som kvinder.

G: Gay / Bøsse

Man er bøsse, hvis man identificerer sig som mand og er seksuelt eller romantisk tiltrukket af personer, der også identificerer sig som mænd. Dog bruges ordet også nedladende, og derfor foretrækker nogle at blive omtalt som homoseksuel mand.

B: Bisexual / Biseksuel

At være biseksuel betyder, at man som person er seksuelt, romantisk eller følelsesmæssigt tiltrukket af personer af mere end et enkelt køn. Man kan være biseksuel på mange måder. For eksempel behøver man ikke være lige tiltrukket af alle køn. Nogle biseksuelle oplever kun seksuel tiltrækning til personer at et køn, men er følelsesmæssigt tiltrukket af andre køn.

At være biseksuel er ikke længere blot en beskrivelse af, at man tror, der kun er to køn. I dag ses det som en paraplybetegnelse, men der er også mange, der vælger at identificere sig som panseksuel, hvilket betyder, at man ikke er opmærksom på køn eller kønsudtryk, når man føler en seksuel eller romantisk tiltrækning til andre personer.

T: Transgender / Transkønnet

At være transkønnet betyder, at ens kønsidentitet (altså det køn, man føler sig som og identificerer sig med) i større eller mindre grad ikke matcher det køn, man fik tildelt ved fødslen.

Som transkønnet kan ens kønsidentitet både være binær (en forståelse af køn bygget på to modsætninger; det maskuline og det feminine) eller non-binær (en forståelse af køn som andet og mere end det binære system og ikke begrænset til ’feminin’ eller ’maskulin’).

I: Intersex / Interkønnet

Interkøn er en betegnelse, der dækker over en bred gruppe af mennesker, hvis kønskarakteristika falder uden for de normer, som typisk bliver brugt til at kategorisere mennesker som hankøn eller hunkøn.

+

Alle andre former for seksuel eller romantisk orientering eller kønsidentitet; blandt andet Panseksuel, Queer og Aseksuel.