Skovrydning truer Arara-folket i Brasilien

Det oprindelige folk Arara i det brasilianske Amazonasområde kæmper for overlevelse. Med færre end 500 medlemmer tilbage af lokalsamfundet er både deres liv og skoven, som er deres hjem, udsat for en eksistentiel trussel fra den udbredte skovrydning.

Videoen er produceret i samarbejde med vores lokale partnere i Brasilien: Amnesty International Brasilien, Kowit og Instituto Maira, og er et produkt af et projekt, som Amnesty International Danmark har faciliteret med midler fra donor CISU – Civilsamfund I Udvikling.

Før 1970’erne levede Arara-folket et nomadisk liv i den nordlige del af det brasilianske Amazonas langs Iriri-floden og havde kun lidt kontakt med mennesker uden for deres samfund. Arara-folkets liv blev vendt på hovedet med anlæggelsen af den transamazoniske motorvej, som krydser Amazonasbassinet fra øst til vest. Motorvejen delte landet op i to forskellige områder “Cachoeira Seca” og “Arara”, og selv om familierne tilhører det samme folk, er deres forbindelse blevet udhulet af den fysiske adskillelse og de traditionelle former for socialt samvær forringet.

Afskovning truer liv og levebrød

Den del af Arara-folket, der bor i det oprindelige territorie Cachoeira Seca, blev først kontaktet af mennesker ude fra i 1987. Siden da er deres territorium blevet truet massivt af bosættere og skovhuggere. Samfundet blev også i høj grad berørt af opførelsen af Belo Monte-vandkraftværket med en voldsom skovrydning som en af de mest alvorlige konsekvenser.

Ifølge det nationale institut for rumforskning (INPE) lå Cachoeira Seca-egnen i 2020 for sjette år i træk øverst på listen over de mest afskovede oprindelige områder i Brasilien. De direkte konsekvenser er en øget trussel mod Arara-folkets liv og levebrød, som traditionelt har levet af jagt, fiskeri og dyrkning af afgrøder som eksempelvis kassava og søde kartofler i fælleshaver.

I øjeblikket er der kun 463 overlevende medlemmer af Arara-samfundet. 345 bor i Arara-territoriet og 118 i Cachoeira Seca-området, hvilket gør dem til et af de mest sårbare af alle Brasiliens oprindelige samfund.

Venter på tilbagetrækning

Efter 30 års ventetid godkendte den brasilianske regering i 2016 afgrænsningen af Cachoeira Seca-området for oprindelige folk. Beslutningen gavnede Arara-folket, fordi det blev tildelt permanent ejerskab og eksklusiv brug af området. Arara-folket venter dog fortsat på, at de folk, der stadig besætter deres område, trækker sig tilbage.

Det vil være et første vigtigt skridt for at standse den voldsomme skovrydning i området, selv om der vil være behov for yderligere tiltag for at sikre fuld regulering. Arara-folket, der beder om hjælp til at bevare deres liv og skoven, har med støtte fra Amnestys lokale partner Instituto Maira (IM) lanceret en kampagne med titlen “Guardians of the Iriri”.

Fire tusinde kvinder fra forskellige oprindelige befolkningsgrupper, herunder en stor gruppe fra Arara-folket, deltog i 2021 i en national kvindemarch i Brasilia, hvor de forelagde en række krav for den brasilianske højesteret. Blandt andet krævede de øget repræsentation af oprindelige kvinder i politiske rum i og uden for de områder, hvor deres rettigheder er truet.