Guide til at få hjælp og rådgivning

Hvad er en voldtægt, og hvordan hjælper man en voldtægtsoverlever? Mød en voldtægtsoverlever, en bystander, en sygeplejerske og en Amnesty-medarbejder, som fortæller om loven, vores rettigheder, og hvordan du kan gøre en forskel for en voldtægtsoverlever.

Hvad kan du gøre?

Tal med en, du har tillid til fx din lærer, skolepsykolog, familiemedlem eller en ven/veninde.

Kontakt Center for Seksuelle Overgreb eller Center for voldtægtsofre. De findes ni forskellige steder i landet ofte med tilknytning til gynækologisk afdeling. De kan både hjælpe akut, og hvis der er gået måneder eller år. Se samlet oversigt og få information her.

Der er også flere rådgivningstjenester, du kan tage fat i:

Joan-søstrene: Rådgivningen er for kvinder, der har været udsat for vold, voldtægt, incest eller seksuel chikane. Det er anonymt og gratis. Læs mere her.

Lev Uden Vold, som har en anonym 24 timers telefonrådgivning. Læs mere her.

Hvornår er det voldtægt?

Siden 1. januar 2021 siger straffeloven, at det er voldtægt, hvis man har samleje med en person, der ikke giver sit samtykke til samlejet. Denne ændring i straffeloven betyder, at Danmark nu har en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Justitsministeriet fremhæver samtykkeloven som et vigtigt skridt for ligestillingen. Indtil 1. januar 2021 var det ifølge straffeloven en voldtægt, hvis der kunne bevises fysisk vold, trusler om vold, anden ulovlig tvang, eller at personen ”ikke var i stand til at modsætte sig samlejet”.

Samtykkeloven giver en bedre retsbeskyttelse af offeret og er en erkendelse af, at man godt kan være blevet voldtaget, selvom man ikke er blevet udsat for fx fysisk vold. Loven understreger også, at det ikke er offerets ansvar at afværge en voldtægt. Samtykkeloven har ikke alene betydning for, hvad der er lovligt og ulovligt, men den skal også være med til at skabe en holdningsændring i samfundet ved at øge fokus på respekten for andres menneskers grænser og frihed samt retten til at bestemme over egen krop.

Dette er støttet økonomisk af Offerfonden.