Menneskerettigheder er en god forretning, og derfor har virksomheder og finansielle institutioner selv en interesse i at respektere menneskerettighederne.

Virksomheder og finansielle institutioner spiller en afgørende rolle, hvis vi vil have en verden, som respekterer menneskerettighederne og tager hensyn til miljøet. Virksomheder og finansielle institutioner bidrager til, at der bliver udviklet og produceret produkter, tjenester og opfindelser, som vores moderne samfund er afhængig af. De sikrer arbejdspladser og er via deres investeringer med til at holde vores samfund kørende.

De mest ansvarsfulde virksomheder og finansielle institutioner har ofte gode retningslinjer og handlingsplaner, som de følger. Det gør dem i stand til at forebygge negativ påvirkning af menneskerettighederne og miljøødelæggelser både hos dem selv og i deres værdikæder – også uden for Danmarks grænser. Det er positivt. Men når retningslinjer er frivillige – som det primært er tilfældet nu – kan virksomheder og finansielle institutioner vælge at se bort fra dem.

Der er i dag desværre stadig for mange virksomheder og finansielle institutioner, som kun viser interesse for at respektere menneskerettigheder og miljø på det principielle plan. Når virksomheder undlader at omsætte retningslinjer og handlingsplaner til praksis, er det ikke kun dårligt for mennesker og miljø.. Det er også uretfærdig konkurrence over for dem, der gør det godt på området. Bindende retningslinjer stiller alle virksomheder og finansielle institutioner lige, så det ikke skal være op til den enkelte at vælge at være opmærksom på dette område.

Derfor har Danmark brug for en etisk lov for erhvervslivet. Sådan en lov vil pålægge virksomheder og finansielle institutioner at gennemføre risikovurderinger for at klarlægge, undgå og udbedre negativ påvirkning af menneskerettigheder og miljø i deres globale værdikæder. Loven vil bidrage til ens spilleregler for alle og styrke virksomhedernes og de finansielle institutioners eget beredskab. Det er i virksomhedernes og de finansielle institutioners egen interesse.

Der er også andre fordele:

  • Lovgivning er på vej på EU-plan.. Det vil forberede virksomheder og finansielle institutioner i Danmark på den lovgivning, der alligevel kommer, hvis Danmark er med til at gå foran sammen med andre lande
  • Bedre omdømme i offentligheden – og dermed bedre evne til at tiltrække kunder
  • Bedre evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, der i disse år går mere og mere op i bæredygtighed, ansvarlig virksomhedsdrift og ansvarlige investeringer
  • Det er til fordel for både virksomheder og finansielle institutioner i Danmark at have det samme lovgrundlag på dette område. Det er med til at sikre, at virksomheder og finansielle institutioner taler samme sprog. 

Amnesty International kræver, at regeringen skal:

  • indføre en etisk lov for virksomheder og finansielle instutioner , som dækker alle menneskerettigheder og miljøområder.
  • forpligte danske virksomheder og finansielle institutioner til at udarbejde risikovurderinger og gennemføre nødvendige tiltag for at undgå – og udbedre – negative indvirkninger. Det skal ske i tråd med FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv (UNGP)
  • gøre det muligt for ofre for alvorlige menneskerettighedskrænkelser og miljøødelæggelser, der måtte involvere virksomheder og/eller finansielle institutioner , at få prøvet deres sag ved især civile domstole.