Amnesty: Efterforskning i Myanmar er nu FN’s ansvar

Amnesty: Efterforskning i Myanmar er nu FN’s ansvar

Amnesty bifalder den Internationale Straffedomstols melding om, at den kan efterforske folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i Myanmar. Amnesty minder om, at der skal indsamles beviser, og at FN’s sikkerhedsråd derfor officielt bør overdrage sagen til ICC, så domstolen effektivt kan efterforske i Myanmar.

OPDATERING:
Den 18. september meddelte Den Internationale Straffedomstol, at den åbner en undersøgelse af Myanmars tvangsdeportation af mere end 725.000 rohingyaer til Bangladesh. Dette vigtige skridt giver mulig for, at de ansvarlige bag en af de forbrydelser mod menneskeheden, som Amnesty International har dokumenteret, kan blive stillet til ansvar ved Den Internationale Straffedomstol

I torsdags meddelte Den Internationale Straffedomstol (ICC), at forbrydelserne mod rohingyaerne i Myanmar er af sådan en karakter, at de ville kunne efterforskes af domstolen.

Da Myanmar aldrig har underskrevet Rom-statutten, som er det juridiske fundament under ICC, så kan ICC ikke efterforske forbrydelser i Myanmar, med mindre det bliver accepteret af Myanmars ledere.

Men i kølvandet på massakrerne, massevoldtægterne og nedbrændingerne af landsbyer i Myanmar opstod en gigantisk strøm af mennesker på flugt med kurs mod nabolandet Bangladesh. ICC vurderer, at der reelt har været tale om tvangsdeportationer til Bangladesh, og at tvangsdeportationerne netop blev fuldført på Bangladeshs territorium, så har domstolen tilstrækkelig jurisdiktion.

Men for at en officiel ICC-efterforskning skal kunne udføres til bunds kræver det adgang til Myanmar. Og det kan kun ske, hvis FN’s sikkerhedsråd beslutter at bede ICC tage sagen op.

Amnesty International dokumenterede i juni 2018 i rapporten “We Will Destroy Everything”, at den øverstbefalende i Myanmars militær, general Min Aung Hlaing og 12 andre navngivne personer spillede en central rolle, da mord, massakrer, tortur, massevoldtægt og afbrænding af landsbyer sidste år tvang flere end 700.000 rohingyaer på en desperat og livsfarlig flugt over grænsen til Bangladesh.

Biraj Patnaik er direktør for Amnesty International i Sydasien:

”Mens vi hilser ICC’s beslutning velkommen, så må hele det internationale samfund se den som et første skridt hen imod yderligere tiltag. FN’s sikkerhedsråd bør overdrage sagen til ICC, så domstolen kan undersøge alle forbrydelser mod menneskeheden rettet mod rohingyaerne og andre etniske mindretal i delstaterne Kachin og Shan”.