Tortur Tortur Ukraine Bahrain

01.
Kort sagt

Hvad er tortur?

Det er tortur, når en myndighedsperson overlagt og med et konkret formål udsætter et menneske for svær fysisk eller psykisk smerte. Hensigten kan være at få informationer eller fremtvinge en tilståelse. Eller for at straffe, skræmme eller true.

De sidste fem år har vi dokumenteret tilfælde af tortur i 141 af verdens lande. I årtier har vi afsløret regeringer, som bruger tortur. Vi har støttet torturoverlevere i deres kamp for retfærdighed. Og vi spillede en fremtrædende rolle i det internationale pres, som resulterede i FN’s Konvention mod Tortur.

Tortur er både fysisk og psykologisk

Tortur kan være fysiske overgreb som tæsk, elektriske stød, eller voldtægt. Tortur kan også være psykologisk som trusler, ydmygelser eller skinhenrettelser.

Tortur er ulovligt, altid og hvor som helst. Alle former for tortur har været forbudt internationalt siden Verdenserklæringen om Menneskerettigheder blev til i 1948. 156 lande har underskrevet Torturkonventionen.

Tortur giver upålidelige informationer

Hvis mennesker bliver tortureret eller mishandlet vil nogle tale, andre vil ikke. Af dem, der taler, vil mange sige hvad som helst for at gøre en ende på deres lidelser – både sandheder og løgne.

Historien har vist, at mennesker, der bliver tortureret, indrømmer både hekseri og forbrydelser, de ikke har begået. Nogle har også fordømt deres egen religion. Andre har nægtet at tale, og nogle er døde, fordi de valgte at tie.

Tortur rammer de mest udsatte

Tortur kan ramme alle. Men risikoen er størst, hvis du tilhører en sårbar gruppe. Er du fattig eller tilhører en religiøs, seksuel eller etnisk minoritet. eller en politisk oppositionsgruppe, er du særligt udsat.

 


Artikel 5

Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf.

Kilde: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


02.
Eksempler

Tortur i Ukraine

Tortur er en tilbagevendende problematik i væbnede konflikter. Senest har vi i Amnesty dokumenteret, hvordan begge sider af konflikten i Ukraine står bag tortur mod fanger.

Vi talte med 33 tidligere fanger, hvoraf 32 var blevet udsat for tortur udført af både soldater og selvbestaltede militser.

Fangerne fortæller, hvordan de fik tæsk, indtil deres knogler brækkede, fik elektriske stød, blev stukket med knive, hængt ned fra loftet og udsat for skinhenrettelser.

Forvekslet med en anden

45-årige Alexander Pinchuk blev tilbageholdt af pro-Kiev soldater, fordi han deler efternavn med en kendt separatistleder. Han fortæller: 

”To mænd kom ind til mig i cellen og begyndte at slå mig på halsen. De anklagede mig for at videregive informationer til Rusland. Jeg fortalte dem, at jeg kun rejser til Rusland i arbejdsøjemed, men de troede mig ikke. De puttede en plasticpose over mit hoved og forsøgte at kvæle mig. De blev ved med at stille mig det samme spørgsmål; hvad mit forhold var til separatistlederen, der har det samme efternavn som mig. Jeg er slet ikke i familie med ham.” 

Levende begravet

Alexander Pinchuk blev hevet med udenfor, smidt i et dybt hul i jorden og udsat for en skinhenrettelse. 

”Jeg troede, de ville begrave mig levende. Jeg forsøgte at rejse mig op, men en fyr stod på mit hoved, og de andre smed jord på mig. Jeg sad på knæ, og til sidst var der et tykt lag jord over mig. Så mistede jeg bevidstheden, for jeg kunne ikke trække vejret.”

Fem dage senere blev Pinchuk løsladt uden yderligere forklaring. Han lå efterfølgende indlagt tre uger på hospitalet. 

FN bør besøge fængsler 

Vi opfordrer de ukrainske myndigheder til at efterforske alle anklager om krigsforbrydelser og sørge for, at dokumentationen indsamles, så retfærdigheden kan sikres.

FN-eksperter bør besøge alle de steder i Ukraine, hvor konfliktens fanger tilbageholdes for at overvåge, at der ikke finder tortur sted.  

Læs mere i Amnestys rapport om drab og tortur i Østukraine i november 2014


Hent rapporten: Breaking Bodies. Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine

Tortur i Bahrain

I Bahrain har alle demonstrationer været forbudt siden 2012. Vi har dokumenteret, at Bahrain ikke lever op til sine løfter om reformer på trods af, at regimet gentagne gange har lovet omverdenen at respektere menneskerettighederne og stoppe tortur og undertrykkelse.

Elektriske stød

Vores research afslører dusinvis af sager, hvor tilbageholdte er blevet slået, brændt med cigaretter, seksuelt udnyttet, udsat for elektriske stød på kønsdelene, brændt med strygejern og frataget mad og søvn.

Brutalitet er blevet et kendemærke for Bahrains sikkerhedsstyrker. Og myndighederne griber ikke ind. Stort set ingen bliver stillet til regnskab for overgrebene.

Uklare anklager

Aktivister og politiske ledere, der er blevet arresteret, bliver typisk mødt med uklare anklager om at være en trussel mod statens sikkerhed, at opfordre til had mod styret eller at true med at vælte regeringen. Lederen af oppositionspartiet al-Wefaq står over for sådanne anklager netop nu. Andre er blevet dømt for injurier eller manglende respekt over for kongefamilien og militæret.

Læs mere i Amnestys rapport om tortur i Bahrain fra 2015


Hent rapporten: Behind the Rhetoric. Human Rights Abuses in Bahrain Continue Unabated

03.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Lægegruppen mod tortur
Vores lægegruppe blev stiftet i 1974. Gruppen består af læger, der foretager kliniske undersøgelser af formodede torturofre i Danmark såvel som i udlandet. Lægerne undersøger for eksempel asylansøgere i Danmark for at redegøre for eventuelle fysiske og psykiske mén. Resultaterne fremlægges i en rapport, som asylansøgeren kan bruge i sin ansøgning om asyl i Danmark.

Lægegruppen har over 35 års erfaring, og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturofre. Lægerne arbejder frivilligt og ulønnet.

Lægegruppens kommende hjemmeside er under udarbejdelse.

Stop Tortur
I 2014 lancerede vi den verdensomspændende kampagne ’Stop Torture’. Kampagnen sætter fokus på tortur i Marokko, Mexico, Usbekistan, Nigeria og Filippinerne. 

Det globale initiativ: Convention Against Torture Initiative
Amnesty deltager aktivt i det globale Convention Against Torture Initiative, som den danske regering står i spidsen for sammen med Chile, Ghana, Indonesien og Marokko.

Her arbejder vi for, at vores anbefalinger på torturområdet bliver hørt og fulgt af de deltagende lande. Initiativet arbejder for universel ratifikation og implementering af FN’s Torturkonvention.


04.
Relateret indhold
@amnestydk

Diskvalificering af pro-demokratiske kandidater til #HongKongs parlamentsvalg viser, at fredelig kritik af regering… https://t.co/Lp02ml8GmR

@amnesty

Whatever may have caused the explosion, including the possibility of a large amount of ammonium nitrate stored unsa… https://t.co/AorQPtXkjA