Om lægegruppen

I 1974 grundlagde en gruppe danske læger verdens første lægegruppe i Amnesty International.

Amnestys lægegruppe mod tortur består af læger, der i Danmark, såvel som i udlandet, dokumenterer tortur. Lægegruppen arbejder tværfagligt, og deres forskellige specialer bidrager til at anskue torturen fra mange vinkler.

Dokumentationen bruges primært i forbindelse med ansøgning om asyl i Danmark, og vi får henvendelser fra advokater, samt Dansk Flygtningehjælp. Lægegruppen udfører mellem 5-10 undersøgelser årligt.

Lægegruppen mødes hver tredje måned, hvor aktuelle sager og projekter diskuteres.
Arbejdet er frivilligt og ulønnet.

Er du interesseret i at læse om lægegruppens historie, så læs mere her.

Torturundersøgelser
læs mere her
Rapporter
læs mere her
Projekter
læs mere her

Vil du være med?

For at blive medlem skal du være læge eller lægestuderende efter 10. semester.
Amnesty Internationals danske lægegruppe har som en væsentlig del af sin opgave at dokumentere tortur, og har mere end 30 års erfaring i dette.

Som læge eller lægestuderende får du en grundig oplæring i dokumentation af tortur. Der er undervisning på vores møder, og du deltager altid i de første undersøgelser med en erfaren læge.

Som læge i lægegruppen, kan du være med til at

  • At dokumentere tortur i ind og udland.
  • At gøre myndighederne opmærksomme på overgreb og krænkelser af menneskerettighederne i form af rapporter, der dokumenterer tortur, torturfølger og konsekvenser af fængsling.
  • At undervise i menneskerettigheder i ind og udland.
  • At bidrage med faglig dokumentation, der kan have afgørende forskel for asylansøgerens sag.

Hvis du er interesseret i at høre mere eller være med, så kontakt Simone Nørholm.
Mail: snorholm@amnesty.dk