Krigen mod terror

01.
Kort sagt

Krigen mod terror

Terroranklager bruges mange steder til at retfærdigøre brug af tortur og til at undertrykke kritik fra oppositionen.

Da verden med USA i spidsen i 2001 indledte den såkaldte krig mod terror, kom grundlæggende retsprincipper under pres. Ikke kun i USA, men i lande over hele verden blev kampen mod terrorismen brugt som en undskyldning for at udføre tortur, tilbageholde mistænkte i hemmelige fængsler og nægte terrormistænkte enhver form for retssikkerhed.

USA
I 2006 udsendte USA’s regering en guide til CIA om, hvilke metoder, der måtte anvendes under forhør af terrormistænkte i udvalgte fangelejre. Ifølge disse guidelines, skulle "den fysiske smerte under forhør være lige så intens som den smerte, der følger af alvorlige skader så som organsvigt, nedsat kropsfunktion eller død", for at kunne defineres som tortur. Den daværende amerikanske regering anerkendte dermed forhørsmetoder, der internationalt er defineret som tortur. De kaldte dem bare for 'forbedrede forhørsmetoder'.

I 2014 udgav det amerikanske senat en rapport, der viste, hvordan USA havde udført tortur og andre grusomheder i kampen mod terrorisme under den tidligere præsident George Bush. Obama holdt en tale til nationen, hvor han erkendte, at USA havde gjort sig skyldig i tortur. Han tog afstand fra tortur, men udtrykte forståelse for de ’patrioter’,

der havde udtænkt og udført den. Et retsopgør, der kan placere ansvaret for tortur og andre krænkelser, er stadig ikke på tegnebrættet.

Mellemøsten og Europa
I lande som Saudi-Arabien, Irak, Pakistan og Indien fængsles terrormistænkte uden dom. De udsættes for tortur og forsvindinger og gemmes væk i hemmelige fængsler. Tiltag indført som 'terrorbekæmpelse' bruges mange steder til at slå ned på fredelige oppositionsfolk.

Men også i Europa - og i Danmark - undergraver regeringer retsprincipper om for eksempel åbenhed i retssager. Og i Guantánamo sidder der fortsat fanger, der aldrig har været for en dommer.

 


Artikel 10

Enhver har under fuld ligeberettigelse krav på en retfærdig og offentlig behandling ved en uafhængig og upartisk domstol, når der skal træffes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn til en hvilken som helst mod ham rettet strafferetslig anklage.

Kilde: FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


02.
Eksempler
03.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi har i en lang række rapporter dokumenteret tortur, forsvindinger og ulovlige fængslinger begået i terrorbekæmpelsens navn. Vi og andre menneskerettighedsorganisationer har spillet en vigtig rolle i at få overgrebene frem i lyset. Dokumentationen gjorde det klart, at ’forbedrede forhørsteknikker’ reelt er totur. Og vi pressede på, så det blev undersøgt, hvor terrormistænkte forsvandt hen, når de blev bortført af CIA.

I dag accepterer det officielle USA ikke længere tortur og forsvindinger som en del af deres terrorbekæmpelse. Derfor retter vi nu fokus mod det retsopgør, der er afgørende for at de, der tillod og stod bag overgrebene, bliver stillet til ansvar.

Vi stiller krav til USA og til de europæiske regeringer, herunder den danske, der var involveret i CIA’s fangeprogram.  Vi sætter også fokus på overgreb og tortur begået i terrorbekæmpelsens navn andre steder i verden. Terrorisme skal bekæmpes – men med respekt for menneskerettighederne:

Vi arbejder for:

  • at Guantánamo bliver lukket, og at de indsatte får adgang til en retfærdig civil retssag eller bliver løsladt, hvis der ikke er beviser imod dem
  • at tortur og andre overgreb bliver efterforsket og de ansvarlige retsforfulgt
  • at CIA’s fangeprogrammer – renditions – bliver undersøgt til bunds og at ansvaret bliver placeret i såvel USA som i de europæiske lande, der har været involveret
  • at mennesker, der er blevet udsat for tortur, får adgang til retfærdighed, erstatning og oprejsning
  • at mennesker, der har været ofre for terrorisme, får adgang til sandhed, erstatning og oprejsning.

04.
Relateret indhold
@amnestydk

RT @amnestyusa: Dutisn Higgs was executed after am on 1/16. He had COVID-19 in December. At trial, the jury didn’t get adequate informat…

@amnesty

Russian authorities have waged a relentless campaign against Navalny. They must immediately and unconditionally rel… https://t.co/fOS4tos0Yi