Virksomheders ansvar

01.
Hvad er problemet?

VIRKSOMHEDERS OG INVESTORERS ANSVAR

Virksomheder og investorer har stigende indflydelse på den verden, vi lever i. De har derfor også et ansvar for at sikre, at deres aktiviteter ikke påvirker menneskerettighederne negativt.

Globaliseringen har ændret den verden, vi lever i. Transnationale firmaer opnår i stigende grad magt og indflydelse verden over og påvirker dermed de lokalsamfund, de opererer i. Ofte har firmaernes investeringer positiv betydning lokalt. De skaber nye arbejdspladser og teknologisk udvikling.

Men vi har også dokumenteret negative konsekvenser af virksomheders aktiviteter for medarbejdere og lokalsamfund i lande som Nigeria, Indien, Kina, Myanmar og Elfenbenskysten. Tvangsforflyttelser af indbyggere i forbindelse med byggeri af fabrikker, miner og dæmninger. Sikkerhedsvagters overgreb på civile. Omfattende miljøforurening. Kun sjældent bliver de involverede virksomheder stillet til ansvar.

Virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne

Det er primært stater, der har ansvar for at beskytte menneskerettighederne. Men også virksomheder har et ansvar for, hvordan deres aktiviteter påvirker menneskerettighederne.

I disse år vinder begreber som ’virksomheders samfundsansvar’ og ’Corporate Social Responsibility’ frem, og virksomheder arbejder i stigende grad med menneskerettigheder. Det meste af dette arbejde er baseret på virksomhedernes frivillige tiltag. Men selvom frivillighed kan spille en positiv rolle, er det ikke nok.

Bindende regler

I dag er det ikke lovpligtigt for virksomheder at identificere, forebygge og adressere deres negative påvirkning af menneskerettighederne. Vi ønsker bindende regler, der stiller virksomheder juridisk til ansvar på menneskerettighedsområdet.

Mange virksomheder gør det godt, men rundt om i verden er der fortsat firmaer, der gør sig skyldige i grove menneskerettighedskrænkelser. Disse firmaer bliver i dag kun alt for sjældent stillet til ansvar. Lovgivningen er for svag, og regeringer og myndigheder undlader at retsforfølge firmaerne. Ofte er det umuligt for ofrene at opnå retfærdighed og økonomisk kompensation.


02.
Hvad gør Amnesty

Hvad gør vi?

Vi arbejder for at beskytte de arbejdere og befolkningsgrupper, hvis menneskerettigheder trues af virksomheder og finansielle institutioners handlinger – eller manglen på samme. Vi dokumenterer krænkelserne, mobiliserer aktivister til at lægge pres på virksomhederne og indgår i konstruktiv dialog med erhvervslivet. Økonomiske interesser bør ikke vægtes højere end menneskerettighederne.

Virksomheders ansvar for at respektere menneskerettighederne er klart formuleret i FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv (UNGPs), der blev vedtaget af FN’s Menneskerettighedsråd i 2011. 

  • Vi arbejder for, at der indføres bindende regler for virksomheders opførsel på menneskerettighedsområdet.
  • Det skal være lovpligtigt for virksomheder at forebygge og adressere deres eventuelle negative indflydelse på menneskerettighederne.
  • Vi arbejder for, at virksomheder stilles juridisk til ansvar, hvis de forårsager eller bidrager til grove menneskerettighedskrænkelser.
  • Vi arbejder for, at mennesker, hvis rettigheder er blevet krænket af virksomheders handlinger, får oprejsning og kompensation.
  • Vi arbejder - gennem konstruktiv dialog – for at hjælpe erhvervslivet og finansielle institutioner til at handle i overensstemmelse med menneskerettighederne.
  • I Danmark er vi medlemmer af Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, der understøtter virksomhedernes arbejde med at tage samfundsansvar.