Historisk dansk svigt af kvoteflygtninge

Forlader Danmark FN’s kvoteflygtningeordning, vil det være et svigt af historiske dimensioner. Det mener Amnesty International, som på det kraftigste opfordrer Danmark til at fastholde sit engagement i det internationale arbejde for at hjælpe verdens mest udsatte flygtninge.

Fredag den 8. september gjorde udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) det klart, at Danmark ikke vil modtage de såkaldte kvoteflygtninge, som regeringen i september sidste år på ubestemt tid udskød at hjælpe.

Samtidig varsler ministeren med et kommende lovforslag et endegyldigt stop for Danmarks opbakning til FN’s program for kvoteflygtninge, der er en gruppe særligt udsatte flygtninge, som tilbydes beskyttelse gennem genbosætning i FN-lande.

Forslaget om at annullere Danmark faste bidrag og i stedet vurdere støtten fra år til år, møder skarp kritik fra Amnesty International:

”Det er en meget trist dag for de internationale bestræbelser på at finde fælles løsninger på flygtningekrisen, når et land som Danmark vil forlade en af de bedste internationale mekanismer, vi har, til at hjælpe verdens mest udsatte flygtninge. Danmarks støtte har i årtier haft en enorm betydning for de enkelte mennesker, som er blevet løftet ud af usikre og kummerlige forhold og har fået tilbudt sikkerhed i Danmark”, siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

Siden 1978 har Danmark støttet FN’s program for kvoteflygtninge, fra 1989 ved at tage cirka 500 kvoteflygtninge om året.

Den forkerte beslutning på det forkerte tidspunkt

I marts mødtes Amnesty Danmark med Inger Støjberg og afleverede i den forbindelse underskrifter fra 50.698 danskere, som bad regeringen genoptage hjælpen til kvoteflygtningene efter suspenderingen af støtten i 2016.

Siden da har tal fra Udlændinge- og Integrationsministeriet vist, at antallet af asylansøgere i Danmark ser ud til at blive det laveste i fem år, selvom krig og væbnede konflikter globalt set har tvunget et historisk højt antal mennesker på flugt.

”Kvoteflygtningeprogrammet er en effektiv måde at yde direkte støtte til dem, der har allermest brug for det. I en tid, hvor mennesker på flugt drukner på Middelhavet og risikerer overgreb i hænderne på kyniske menneskesmuglere, gør regeringen det klart, at Danmark ikke ønsker at bakke op om fælles internationale løsninger på flygtningekrisen”, siger Trine Christensen.