Historisk retssag begynder: Forsvarsministeriet anklaget i tortursag

En historisk retssag er nu i gang. 23 irakere sagsøger Forsvarsministeriet for, at danske soldater udleverede dem til tortur efter en operation i Irak for 13 år siden. Ministeriet brugte årevis på at undgå en retssag. Blandt andet påstod ministeriet, at sagen var forældet. Det afviste Østre Landsret i 2016. Amnesty har i gennem årene indgående fulgt sagen. Her får du overblikket.

For 13 år siden blev en gruppe irakere tilbageholdt efter Operation Green Desert, som danske styrker stod i spidsen for. De 23 irakere blev af danskerne overdraget til irakisk politi og angiveligt efterfølgende udsat for tortur.

Irakerne påstår, at de danske soldaters udlevering gør soldaterne og dermed det danske forsvarsministerium medansvarlig for den tortur, som de hævder at være blevet udsat for.

Sagens forløb kort

Den tidligere efterretningsofficer Anders Kærgaard offentliggjorde i 2012 via Ekstra Bladet en video, som viste, at danske soldater overværede irakiske politibetjente slå og sparke fanger under Operation Green Desert i 2004. De danske soldater ser i videoen passivt til.

I optagelsen kan man tydeligt høre en stemme sige på dansk: ”Har du set, de får nogle hug?”. Se videoen på www.eb.dk 

Ifølge Anders Kærgaard kendte den daværende øverstkommanderende for de danske styrker, bataljonchef John Dalby, til videoen. Dalby afviste dog, at der fandtes optagelser af mishandlingerne.

Efter videoen blev offentliggjort, begyndte Forsvarets Auditørkorps en undersøgelse af, hvorvidt John Dalby havde gjort sig skyldig i pligtforsømmelse.

Undersøgelsen kom ikke frem til et resultat, blandt andet fordi Anders Kærgaard nægtede at afsløre, hvorfra han havde videooptagelsen. Kærgaard blev derfor i både by- og landsret idømt dagbøder på i alt 13.000 kroner. Men Kærgaard stod fast og har aldrig røbet sin kilde.

Professor i retsmedicin ved Syddansk Universitet, Jørgen Lange Thomsen, undersøgte i 2011 og 2012 11 af irakerne på vegne af Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre. Han vurderede, at de efter al sandsynlighed talte sandt.

De 23 irakeres søgsmål mod forsvarsministeriet har været længe undervejs, men den 22. august 2016 godtog Østre Landsret, at sagen kan bringes for retten.

Krav om erstatning og undersøgelse

I sagsøgernes processkrift nedlægges der to påstande. Dels kræver hver af de 23 irakere en erstatning på 120.001 kroner, dels at ”sagsøgte har pligt til at foranledige en effektiv, officiel, uafhængig og særskilt undersøgelse af, om sagsøgerne har været udsat for tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf som følge af sagsøgtes handlinger og/eller undladelser”.

Det sker med henvisning til statens undersøgelsesforpligtelser ifølge Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der er inkorporeret som en del af national dansk ret.

Der er berammet i alt 54 retsmøder.

Herunder kan du læse et udvalg af Amnestys artikler om sagen.