Om Amnesty Menneskerettigheder Medlem Peter Benenson

01.
Om amnesty


Vi er Amnesty International Danmark

Vi arbejder ud fra tre grundlæggende værdier som er nedfældet i vores værdicharter

  • Menneskeværd: Vores arbejde med menneskerettigheder er båret af respekt for, at vi alle har samme værdi som mennesker.

  • Retfærdighed: Vores arbejde er baseret på idéen om, at alle mennesker har krav på en retfærdig og fair behandling af myndigheder og medborgere.

  • Handling: Evnen til at handle hurtigt og målrettet er afgørende for, at vi har udviklet os til den organisation, vi er i dag.

Vi vil være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er størst mulig rummelighed og plads til forskellighed. Stor mangfoldighed og bredde i sammensætningen af ledere og medarbejdere, praktikanter og frivillige er fundamentet for en kreativ og kompetent arbejdsplads − hvor der sker øget læring, udvikling og nytænkning på tværs af etniske, kulturelle, faglige og andre skel. 

Medlemmer er vores livsnerve

Siden Peter Benenson grundlagde Amnesty i 1961 er vi vokset til en global bevægelse af over 7 millioner mennesker der tager uretfærdighed personligt. I Danmark er vi over 84.000 betalende medlemmer. Det giver os en stærk stemme i arbejdet for mennesker, hvis rettigheder dagligt bliver krænket verden over.

Som medlem er du med til at stoppe henrettelser, få uskyldige ud af fængsel, standse tortur og presse regeringer til at forbedre deres love og holdninger, så de overholder menneskerettighederne.

Du kan være med til at bestemme

Vi udgør en af de over 80 nationale sektioner, som danner Amnesty Internationals verdensomspændende, demokratiske medlemsorganisation. Vores danske sektions generalforsamling afholdes en gang om året på landsmødet, hvor der vælges en hovedbestyrelse, godkendes budget og meget andet. Som medlem har du mulighed for at deltage og blive hørt. Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

 

Om organisatonen

Om vores arbejde

Research
Vi arbejder ved at dokumentere grove menneskerettighedskrænkelser over hele kloden. Vores researchere tager på fact finding-missioner i samarbejde med lokale menneskerettighedsforkæmpere og organisationer.

Aktioner og kampagner
Vi arbejder ikke kun ved at dokumentere og blotlægge menneskerettighedskrænkelser, men arbejder aktivt for en bedre verden gennem offentlige aktioner og internationale kampagner. Her mobiliserer vi vores medlemmer og støtter til at lægge pres på regeringer, selskaber og internationale institutioner

Lægegruppe
Vores lægegruppe består af læger, der i Danmark såvel som i udlandet dokumenterer tortur gennem en lægefaglig vurdering. 

Lægegruppen har over 40 års erfaring, og lægerne har modtaget særlig træning i at undersøge formodede torturoverlevere. Lægerne arbejder frivilligt og ulønnet.

Lægegruppen består af omkring 25 aktive medlemmer med forskellig lægefaglig baggrund.

Lægerne mødes hver sjette uge på Amnestys sekretariat i København og planlægger forskellige aktiviteter i ind- og udland, hvor lægelig ekspertise er nødvendig i kampen mod dødsstraf, tortur og andre menneskerettighedskrænkelser.

Lægegruppens kommende hjemmeside er under udarbejdelse.

Derudover har vi en mindre lægegruppe, der arbejder imod dødsstraf. De arbejder for afskaffelsen af dødsstraf, og at læger og andet medicinsk personale ikke medvirker ved dødsstraf. 

Støt vores arbejde

Udvalg for Økonomisk Støtte

Vores udvalg for økonomisk støtte er et udvalg under Amnesty Internationals Hovedbestyrelse i Danmark. Vi uddeler det årlige afkast af vores økonomiske reserver og andre båndlagte midler, til projekter med anerkendelsesværdige formål relateret til vores arbejde.

Søg økonomisk støtte
02.
Vil du være med

Du kan gøre en forskel

Vores medlemmer sikrer, at vi kan blive ved med at være uafhængige af politiske interesser. Vores research og kampagner er udelukkende finansieret af bidrag fra personer der støtter vores sag, og det gør vores medlemmer fuldstændig uundværlig for det arbejde vi gør for menneskerettighederne.

Husk din støtte er fradragsberettiget 

Har du et minut, fem minutter eller en hel weekend, så se hvordan du  kan være med til at gøre en forskel. 

Støt