4. oktober 2023  

Opdateret 31. oktober 2023:

Matiullah Wesa er efter næsten syv måneders fængsel blevet løsladt! Tusind tak til alle jer, der har skrevet under på aktionen og dermed været med til at presse på for hans løsladelse.


Afghanske Matiullah Wesa – der kæmper for pigers ret til uddannelse – blev anholdt af Talibans efterretningstjeneste GDI den 27. marts og har siddet fængslet siden da. Hans familie har ikke fået lov til at besøge ham, og han har ikke fået mulighed for at udfordre lovligheden af sin fængsling. Wesa bør løslades øjeblikkeligt og uden betingelser.

Matiullah Wesa havde netop været til aftenbøn i moskeen, da han blev arresteret af Talibans efterretningstjeneste GDI den 27. marts. Hans forbrydelse: At han er uddannelsesaktivist og stifter af PenPath, der er et kollektiv bestående af 3000 frivillige, som kæmper for retten til uddannelse for ikke mindst piger i fjerne egne og provinser i Afghanistan.

Dagen efter anholdelsen blev Wesas mobiltelefon og computer beslaglagt af GDI, og to dage senere bekræftede en talsmand fra Taliban, at Wesa var blevet anholdt og anklagede ham for ”ulovlige aktiviteter”. GDI tilbageholdt også hans bror i adskillige timer, fordi han havde fortalt medierne om Wesas anholdelse og rakt ud til det internationale samfund. Uddannelsesaktivistens familie har ikke fået lov til at besøge ham, og han har ikke fået mulighed for at udfordre lovligheden af sin fængsling.

Taliban skal omgående løslade Matiullah Wesa. Skriv under på aktionen nu!

Har krævet genåbning af skoler offentligt

Efter at Taliban overtog magten i Afghanistan den 15. august 2021 og stoppede al skolegang for piger fra 6. klasse og opefter, har Wesa stået spidsen for offentlige kampagner og møder med kravet om, at Taliban genåbner uddannelsesinstitutionerne for piger og kvinder i Afghanistan.

Wesa har været en offentlig person, der i stor stil har delt fremskridtene i sine kampagner samt foto og videoer fra demonstrationer. I sit fortalerarbejde er han blevet ved med at understrege vigtigheden af, at piger får mulighed for at uddanne sig, at pigeskolerne i landet øjeblikkeligt bliver genåbnet, og at piger har ret til uddannelse under islamisk lov.

Stammeledere fra hele Afghanistan bad ved et møde med Taliban om, at Wesa blev løsladt, men den anmodning reagerede styret ikke positivt på.

Vores krav

Taliban skal:

  • straks løslade Matiullah Wesa uden betingelser
  • respektere konventionen mod diskrimination i uddannelse ved øjeblikkeligt at tillade piger i alle aldre at gå i skole og modtage uddannelse på lige fod med drengene
  • straks stoppe forsvindingerne, vilkårlige anholdelser og torturen af de mennesker, der fredeligt fører kampagne for retten til uddannelse.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Jo større internationalt pres, vi lægger på Taliban-styret, jo større sandsynlighed er der for, at de løslader Matiullah Wesa.

Hvad sker der med min underskrift?

Vi afleverer alle underskrifter til chefen for Talibans efterretningstjeneste GDI, Abdul Haq Wasiq.

Alle PenPath-aktivister er i fare

Det frygtes, at alle PenPaths medlemmer og frivillige, som har deltaget i offentlige kampagner, fortalerarbejde og fredelige demonstrationer for pigers ret til uddannelse, er i fare. Af samme grund er de gået i skjul, har slettet deres konti på sociale medier og frygter selv at blive anholdt, hvis Wesa ikke bliver løsladt. Før hans anholdelse foretog GDI vilkårlige anholdelser af mange andre – herunder journalister, kvindelige aktivister og akademikere, som havde protesteret mod og offentligt kritiseret Talibans strenge politikker. Deres skæbne er fortsat uvis.

FN-rapportør tegner dystert billede

I sin anden rapport til FN’s Menneskerettighedsråd tegner specialrapportør Richard Bennett et dystert billede af menneskerettighedssituationen i Afghanistan, hvor menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsorganisationer og journalister alle står over for et enormt pres.

Bennett dokumenterer også, hvordan styret sætter begrænsninger for og overvåger menneskerettighedsforkæmpere, som er blevet intimideret med telefonopkald, besøg i deres hjem, fysiske og verbale angreb samt vilkårlige anholdelser, hvilket har skabt frygt og en følelse af desperation hos dem, der kæmper for afghanernes menneskerettigheder.

Specialrapportøren har udtrykt alvorlig bekymring for sikkerheden og beskyttelsen af menneskerettighedsforkæmpere, som har skiftet tilholdssted jævnligt af frygt for og på grund af trusler fra Taliban. Han har også rapporteret, at Taliban har ransaget adskillige civilsamfundsorganisationers kontorer og krævet at få navne og kontaktdetaljer på personale og personer, der har tilknytning til civilsamfundsorganisationerne – herunder deres familiemedlemmer.