4. september 2019  

Præsident Bolsonaro svigter sit ansvar i forhold til at beskytte de oprindelige folks rettigheder. Skriv under og hjælp os med at lægge pres på den brasilianske regering, så den kan få stoppet skovhuggernes ulovlige indtrængning og konfiskering af skov og land i Amazonas.

Alene i år er der registreret 75.000 skovbrande i regnskoven i Amazonas. Store skovområder ryddes for at give plads til blandt andet kvægbrug – med det resultat, at de oprindelige folk bliver truet og chikaneret. Ansvaret for dette ligger hos Brasiliens præsident Jair Bolsonaro – og her svigter præsidenten sin pligt.

Allerede i maj advarede Amnesty om at situationen for de oprindelige folk og Amazonskoven ville blive uholdbar i den tørre sæson, medmindre regeringen ændrede kurs. Nu er skovbrandene blevet en tragisk virkelighed, og skovene fortæres af ild.

Det er ikke kun en miljømæssig katastrofe – det er en krise for menneskerettighederne.

For at beskytte Amazonas er det helt afgørende at beskytte og overholde de oprindelige folks rettigheder.

Sluk skovbrandene nu!

Skriv under, så vi sammen kan lægge pres på den brasilianske præsident. Vi kræver, at de oprindelige folks rettigheder respekteres og at myndighederne retsforfølger de ansvarlige for de massive ødelæggelser af Amazonas. De skyldige skal og må ikke gå fri for straf!

Baggrund

Præsident Jair Bolsonaros regering har bevidst skåret ned på økonomisk støtte og undermineret de civile institutioner som Brasiliens National Indian Foundation (FUNAI) og Det brasilianske institut for miljø og vedvarende naturressourcer (IBAMA), som begge hjælper med at overvåge og beskytte Amazonas.

Resultatet er, at der hvert minut er et skovareal på størrelse med en fodboldbane, der går op i røg – og at der ikke er ressourcer til at stoppe ilden. Amazonas er klodens største regnskov og hjem for over 400 forskellige befolkningsgrupper og tusindvis af dyre- og plantearter. I takt med at regnskoven bliver mindre, vil biodiversiteten også mindskes.

Siden april har Amnestys researchere besøgt fire forskellige områder, der bebos af de oprindelige folk i Brasiliens Amazonas. Både eksperter og oprindelige folk udtrykte frustration over regeringens manglende håndhævelse af loven. Også de lokale aktivister, der kæmper for at beskytte Amazonas, oplever chikane, vold og trusler. Alt dette er et ansvar, den brasilianske præsident fortsat svigter.