13. januar 2020  

Vi vil ikke finde os i, at Danmark behandler afviste asylansøgere som kriminelle og indespærrer dem under elendige forhold på Udlændingecenter Ellebæk. Skriv under og kræv, at de danske myndigheder forbedrer forholdene på centret.

Opdatering

September 2020: Vi kæmper stadig. I september har vi blandt andet snakket med Parviz, som selv har boet på Ellebæk. Han har tidligere siddet i fængsel i Iran for sit politiske arbejde, og blev udsat for fysisk tortur – alligevel siger han, at Ellebæk er det værste, han har oplevet.

Den 3. septembervar justitsministeren kaldt i samråd om Ellebæk, og i den forbindelse afholdt vi en ‘silent protest’ udenfor Christiansborg. Det var også her, vi afleverede underskrifterne til justitsministeren.

9. juni 2020:Sammen med 28 andre sendte vi et brev til Retsudvalget, hvori vi kom med en række konkrete anbefalinger for, hvordan forholdene i Ellebæk kan forbedres. Du kan læse dem her.

Selvmordstruede mennesker efterlades nøgne i observationsceller.
Ingen adgang til mobiltelefoner eller internet.
Kvinder har kun mulighed for at komme ud i det fri 30 minutter om dagen.
Nedslidte celler og uhumske toiletforhold.

Det er ifølge en rapport fra Europarådets torturkomité virkeligheden for afviste asylansøgere på Udlændingecenter Ellebæk.

Rapporten slår hårdt ned på Danmarks behandling af frihedsberøvede udlændinge, og beskriver Ellebæk som et af de værste centre i Europa.

”Tænk, at vi i et land som Danmark holder afviste asylansøgere fanget i nedslidte, gamle bygninger under kritisable forhold. Det er dybt alvorligt. Danmark bør lytte til Europarådets eksperter og ændre forholdene,” siger Stinne Bech fra Amnesty International Danmark.

Tager ikke hensyn til sårbare mennesker

De udlændinge, som opholder sig på Ellebæk, har som udgangspunkt ikke gjort noget kriminelt. De er typisk blevet frihedsberøvet, fordi de danske myndigheder har afvist deres asylsag og forsøger at få dem udvist.

Men ifølge torturkomitéen er forholdene under al kritik og er endnu værre end i et fængsel.

Stedet er underbemandet, og personalet er fængselsuddannet. De har ikke fået undervisning i at tage sig af afviste asylansøgere.

Hvis de afviste asylansøgere bliver taget i at anvende en mobiltelefon, er straffen isolationsfængsling i 15 dage.

Der er ikke god nok adgang til lægehjælp, og beboerne får ikke et grundigt helbredstjek, når de ankommer. Derfor finder personalet ikke ud af, om de frihedsberøvede udlændinge er særligt sårbare fysisk eller psykisk, så de kan tage særlige hensyn. Der er heller ikke tilstrækkelige muligheder for at få hjælp fra en psykolog eller psykiater.

Tilbage i 2013 udgav Amnestys lægegruppe en rapport om helbredstilstanden hos de frihedsberøvede på Ellebæk, læs den her.

Selvom det kan være i overensstemmelse med menneskerettighederne at frihedsberøve afviste asylansøgere fx for at undgå, at de går under jorden, så skal det kun ske i så kort et tidsrum som muligt og som sidste udvej. Og de afviste asylansøgere skal behandles ordentligt, mens de er frihedsberøvede.  

Torturkomitéens rapport bør give regeringen viljen til straks at rette op på forholdene.

Vores krav

Amnesty har udformet tre konkrete anbefalinger til at forbedre forholdene for alle frihedsberøvede i Ellebæk.