8. februar 2019  

Et dansk medlem af Jehovas Vidner i Rusland er idømt seks år i straffelejr udelukkende for at udøve sin tro. Vi har brug for din underskrift til at lægge pres på Rusland, så Dennis Christensen bliver løsladt omgående.

Et dansk medlem af Jehovas Vidner Dennis Christensen blev onsdag den 6. februar kendt skyldig i religiøs ekstremisme af retten i den russiske by Orjol.

Han blev idømt seks år i straffelejr for at “organisere aktiviteter for en ekstremistisk organisation”. Ruslands lov imod religiøs ekstremisme definerer ekstremisme meget vagt, og myndighederne bruger den til at slå ned på enhver form for kritik.

Dommen er et alvorligt brud på menneskerettighederne. Dennis Christensen har ikke gjort andet end at udøve sin religiøse frihed, og det burde ikke være strafbart:

”Det er dybt bekymrende, at man kan blive idømt seks års frihedsberøvelse for at udøve sin religiøse frihed. Det er ikke en forbrydelse. Rusland skal annullere dommen, og frafalde alle anklager imod ham. Han skal løslades øjeblikkeligt,” siger Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.

Tros- og religionsfrihed bør gælde for alle mennesker, og vi skal ikke acceptere, at Rusland bryder med international ret. Vi betragter Dennis Christensen som en samvittighedsfange. Det betyder, at han intet har gjort ud over at følge sin egen overbevisning. 

Vi kræver, at Rusland:

  • løslader Dennis Christensen øjeblikkeligt
  • respekterer religions- og trosfriheden
  • reviderer antiekstremisme-lovgivningen, og sikrer at den ikke længere bruges vilkårligt til at forfølge blandt andet kritikere af regeringen

Læs vores brev til de russiske myndigheder her.

Baggrund for dommen

Straffen er den første af sin slags mod et medlem af Jehovas Vidne i Rusland. I 2017 erklærede landets Højesteret trossamfundet for at være ekstremistisk.

Det er ikke som sådan forbudt at være Jehovas Vidne, men de må ikke praktisere og missionere i landet. Trossamfundet må heller ikke eje ejendomme. 

Ruslands grundlov fastslår ellers, at den russiske befolkning har tros- og religionsfrihed. Men lovændringen gør, at Jehovas Vidner alligevel kan blive dømt for ekstremisme, selvom de ikke har opfordret til hverken vold eller had.

Dennis Christensen blev anholdt af betjente fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, under en fredelig bibellæsning i menighedens mødested i Orjol. Ifølge anklagemyndigheden og dommeren udgjorde dette organisering af en ekstremistisk aktivitet.

Kan danne præcedens for fremtidige domme

Der er flere retssager på vej mod medlemmer af Jehovas Vidner i Rusland. Det tyder på, at mere end 50 Jehovas Vidner indtil videre er tiltalt under antiekstremisme-lovgivningen. Dommen mod Dennis Christensen kan derfor danne præcedens for – eller danne rammerne for – hvordan straffen bliver i de andre sager.

Jehovas Vidner er estimeret til at have omkring 175.000 medlemmer i Rusland. 

Opdateringer

25. maj 2022: Dennis Christensen er løsladt!

Vi er meget glade for at se, at Dennis Christensen er blevet løsladt. Tusind tak til alle de 40.944 danskere og færinger, der har skrevet under for Dennis’ løsladelse!

Vi er kede af, at Dennis måtte tilbringe fem år af sit liv i fængsel uden at have begået nogen forbrydelse. At udøve sin religiøse frihed burde ikke være strafbart.

Det samme gælder for andre fængslede Jehovas Vidner i Rusland. De er fængslede for at udøve deres ret til religionsfrihed og skal straks løslades.

I øjeblikket er 92 Jehovas Vidner varetægtsfængslet i Rusland, hvoraf 63 er blevet idømt fængsel.

Nyheden om Dennis Christensens løsladelse kom dagen efter en domstol i Kemerovo-regionen idømte 53-årigte Andrey Vlasov, der også er Jehovas Vidne, syv års fængsel for samme anklager.

Vi arbejder videre for, at alle i Rusland kan tro på præcis den religion, de har lyst til.

Læs mere her >>