1. april 2020  

Mens verden kæmper imod COVID-19-pandemien bliver risikoen for en voldsom krise blandt flygtninge og migranter på de græske øer større og større for hver time, der går.

Tusindvis af ældre mennesker, mennesker med kroniske sygdomme, børn, gravide kvinder, nye mødre og handicappede er fanget under farlige forhold i overbefolkede telte og containere i de græske teltlejre.

Nu står de samtidig over for truslen fra COVID 19-pandemien. Konsekvenserne vil være katastrofale, hvis pandemien udbryder i lejrene.

Ud over at beskytte den græske ​​befolkning, bliver den græske regering nødt til straks at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte flygtninge og migranter mod COVID-19. Blandt andet ved at flytte dem i sikkerhed.

Levevilkårene for flygtninge og migranter på øerne er umenneskelige. Pr. 22. marts var befolkningen i lejrene på Lesbos, Chios, Samos, Kos og Leros ca. 37.000, som har kapacitet til at huse 6.095 mennesker. Befolkningen i lejrene har ekstremt begrænset adgang til vand, toiletter og badefaciliteter. Folk er nødt til at vente i kø i timevis på mad og bo i forfaldne telte eller containere uden varme. Antallet af læger og sygeplejersker er samtidig utilstrækkeligt.

Desuden har enhver person, der er ankommet til en af lejrene siden juli sidste år, ikke haft adgang til offentlig sundhedspleje.

I stedet for at beskytte dem mod COVID-19, begrænser den græske regering disse menneskers bevægelsesfrihed yderligere og fortsætter med at afvise asylansøgere, som strider imod internationale konventioner.

Flygtninge og migranter i de græske teltlejre lever derfor under forhold, som gør det umuligt at beskytte dem mod den voksende trussel fra COVID-19. I tilfælde af et udbrud i lejrene vil en karantæne medføre en menneskelig katastrofe.

De græske myndigheder skal med EU’s hjælp straks sikre disse menneskers menneskerettigheder, sundhed og værdighed og straks handle for at beskytte dem, der bor i lejrene på de græske øer. 

Med fælles hjælp kan vi stadig nå at forebygge en menneskelig katastrofe, og der skal derfor gribes til handling med det samme.

Vær med til at sende en klar besked til Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis. Skriv under nu!

Vores krav

Vi kræver, at myndighederne

  • Flytter mennesker i teltlejrene under sikre forhold fra øerne til passende indkvarteringsmuligheder på fastlandet.

  • Sørger for, at lejrene har tilstrækkeligt medicinsk personale, udstyr og hygiejneprodukter, og at der adgang til rindende vand. Fællesarealer skal desinficeres løbende, og skrald må ikke ligge for længe.

  • Giver fri adgang til sundhedsydelser i det offentlige system til flygtninge og migranter uden forskelsbehandling, herunder test og behandling af COVID-19 sammen med forebyggende foranstaltninger.