13. december 2016  

Hjælp verdens mest udsatte mennesker på flugt

Siden 1989 har Danmark hvert år hjulpet 500 særligt udsatte flygtninge. En fjerdedel af disse er mennesker, som har været udsat for tortur og vold. Regeringens stop for kvoteflygtninge sætter de mest sårbare i en fuldstændig uholdbar situation.

Den 19. december 2016 nedstemte et flertal i Folketinget bestående af Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti et forslag om, at Danmark skulle genoptage ordningen med at modtage 500 kvoteflygtninge om året. Regeringen suspenderede ordningen tilbage i september 2016.  

Nærområderne er ved at bryde sammen. 86 procent af verdens flygtninge opholder sig i øjeblikket i udviklingslande, mens de rige lande svigter deres ansvar.

De fem lande med flest flygtninge er:

  • Jordan: 2,7 millioner
  • Tyrkiet: 2,5 millioner
  • Pakistan: 1,6 millioner
  • Libanon: 1,5 millioner
  • Iran: 979.000

Det giver sig selv, at så mange ekstra mennesker er en enorm belastning på nabolandenes ressourcer. Adgang til vand, bolig, sundhedsydelser og uddannelse er mangelfuld – særligt i byerne, hvor ressourcerne nu skal deles mellem flygtninge og landets oprindelige indbyggere.

For de mest udsatte og sårbare mennesker er dette en fuldstændig uholdbar situation. Sårbare eller udsatte flygtninge kan for eksempel være alvorligt syge mennesker, tortur- eller voldtægtsoverlevere og uledsagede børn, som risikerer at blive udsat for overgreb i de overfyldte lejre. Et stop for 500 kvoteflygtninge om året er et stop for at hjælpe netop de mest sårbare. En fjerdedel af dem, vi normalt tager som kvoteflygtninge, er mennesker, som har været udsat for tortur eller vold. 


Hvad er en kvoteflygtning?

Kvoteflygtninge er et begreb, man bruger om sårbare eller udsatte flygtninge, som flyttes fra et land, der har forsøgt at beskytte dem, til et andet land, som har tilbudt at tage imod dem. Normalt er det FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), som koordinerer genbosættelse af kvoteflygtninge. Danmark har taget imod kvoteflygtninge siden 1978, og siden 1989 har vi taget imod 500 kvoteflygtninge om året. Men i september blev ordningen suspenderet på ubestemt tid.


Hvorfor går Amnesty ind i det her?

FN’s Flygtningekonvention siger, at mennesker på flugt fra krig og forfølgelse har ret til beskyttelse mod overgreb og et liv i sikkerhed. Flygtninge er som alle andre også beskyttet af bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og FN’s Børnekonvention.

Det er Amnestys opgave at dokumentere og afsløre krænkelser af flygtninges rettigheder. Vores researchere indsamler vidnesbyrd fra flygtninge og migranter, interviewer myndigheder, internationale institutioner, græsrødder, journalister og NGO’er for at dokumentere overgreb og krænkelser.
Vi undersøger forholdene i nærområderne og lægger pres på regeringer for at få dem til at overholde deres internationale forpligtelser. Samtidig gør vi alt, vi kan, for at påvirke verdens rige lande til at droppe illusionen om, at håndteringen af flygtninge kan foregå i nærområderne alene.