22. september 2021  

Heidar risikerer at blive henrettet når som helst på grund af en falsk tilståelse, han gav under tortur. Stop henrettelsen – skriv under på aktionen nu!

Det seneste år har Amnesty International registreret en alarmerende stigning i brugen af dødsstraf mod demonstranter, oprørere og minoritetsgrupper i Iran.

Aldrig været bevæbnet

Én af dem, som for nylig fik bekræftet sin dødsdom, er kurdiske Heidar Ghorbani (47). Han er blevet dømt til døden for at have været med i en væbnet kurdisk oppositionsgruppe, til trods for, at dommen imod ham slår fast, at han aldrig har været bevæbnet.

Under forhøret ”tilstod” Heidar Ghorbani, at han havde hjulpet væbnede oprørere, blandt andet ved at være chauffør for dem. Heidar fortæller imidlertid, at han blev tvunget til at tilstå under tortur.

Han blev slået og sparket i fængslet, udsat for jævnlige søvnafbrydelser og tvunget til at ligge på jorden, mens betjentene trampede på hans bryst, så han ikke kunne trække vejret. Han blev også nægtet bistand af en advokat under afhøringerne.

Lad Heidar leve! Skriv under på aktionen, og kræv, at de iranske myndigheder ophæver dødsdommen imod ham!

Vores krav

Vores krav til de iranske myndigheder er:

  • Stop henrettelsen af Heidar Ghorbani
  • Omgør Heidars dødsdom
  • Giv Heidar en retfærdig retssag, hvor de ikke gør brug af ”tilståelser” givet under tortur, hvor han har adgang til en advokat og hvor de ikke tyr til dødsstraf
  • Start en uafhængig undersøgelse af Heidars anklager om tvungen forsvinding og tortur for at sikre, at myndighederne holdes ansvarlige

”Dødschaufføren”

Heidar blev tvunget til at gentage sin ”tilståelse” i en video, som blev vist på iransk tv kort før retssagen mod ham begyndte. Myndighedspersonerne, som kommenterede sagen i tv-programmet, omtalte ham som ”dødschaufføren”.

Iranske myndigheder bruger ofte disse videoer til at umenneskeliggøre og dæmonisere tiltalte i straffesager, specielt når sagen har en politisk baggrund.

Det er snart fem år siden, Heidar blev arresteret og placeret i isolation i fængslet. Der gik over tre måneder, før familien hørte fra ham. I denne periode vidste de ikke, hvor Heidar befandt sig, eller om han var i live.

Vi skal lægge pres på chefen for det iranske retsvæsen, så han forhåbentlig omgør dødsdommen. Skriv under på aktionen nu!

Kan blive henrettet når som helst

Heidar og hans advokat har brugt alle ankemuligheder – uden held.

6. august 2021 bekræftede lederen af det iranske retssystem dødsdommen mod Heidar. Behandlingen af sagen er dermed afsluttet, og Heidar kan blive henrettet når som helst.

I august 2021 afslog Højesteretten hans anmodning om at få sagen revurderet. Kort tid efter informerede myndighederne Heidars familie om, at hans sag var blevet sendt til ”kontoret for implementering af domme”. Det var denne udmelding, der fik alarmklokkerne til at ringe, så Amnesty International gik i aktion igen. Heidar har forsøgt at ansøge om en anden juridisk gennemgang, men den forbliver i venteposition.

Heidars dødsdom overtræder ikke bare international lov, men også iransk lov, hvor der står at dødsstraf kun kan gives for væbnet oprør mod staten – personen skal altså have være medlem af en væbnet gruppe og personligt have grebet til våben.

Det haster – truslen om henrettelse hviler over Heidars hoved. Det er vigtigt, at vi griber til handling omgående!

Dødsstraf

Amnesty International er imod dødsstraf under alle omstændigheder uden undtagelse – uanset kriminel handling, gerningsmandens karakter eller statens metode til at dræbe fangen.

Dødsstraf er den ultimative krænkelse af retten til liv og er en inhuman, ond og nedværdigende straf. Amnesty International har konsekvent krævet af alle lande, at de skal stoppe deres brug af dødsstraf, herunder Iran.

Læs mere om vores arbejde mod dødsstraf.

Hvorfor skal jeg skrive under?

De iranske myndigheder bliver påvirket af europæiske regeringer og EU-institutioner, fordi de har stærke diplomatiske forbindelser til Iran.

Baseret på tidligere erfaring og den feedback, vi har fået fra familier til tidligere fanger, ved vi, at de iranske myndigheder er modtagelige over for offentligt internationalt pres. Hasteaktioner som denne er derfor en af de mest effektive værktøjer til at lægge pres på Iran.

Hvad sker der med din underskrift?

Vi sender underskrifterne til lederen af det iranske retsvæsen, Mr. Mohseni Ejei. Det er ham, der har magten over det juridiske system i Iran og dermed også over fangernes sager.

Opdateringer

25. april 2022: Heidar er desværre blevet henrettet

På trods af det pres, vi forsøgte at skabe, blev Heidar Ghorbani desværre henrettet den 19. december 2021 i Sanandaj-fængslet i det nordvestlige Iran.

Det udløste en del protester i hans hjemby Kamyaran i Kurdistan-provinsen.

Vi kæmper videre for, at andre ikke skal lide samme skæbne som Heidar.

Læs mere her >

23. november 2021: Underskrifterne er sendt afsted

Så har Amnesty Danmark sendt et brev til lederen af det iranske retsvæsen, Mr. Mohseni Ejei. Det er ham, der har magten over det juridiske system i Iran og dermed også over fangernes sager. Læs brevet her.

I brevet var der en udskrevet liste med navne på alle de 33.229 danskere og færinger, der havde skrevet under for Heidar Ghorbani’s ret til at leve.

Vi håber, at de iranske myndigheder lytter til vores opråb og omgør Heidars dødsdom. Vi vender tilbage så snart vi ved mere.