20. juni 2024  

Khaled Al Serr blev tilbageholdt af det israelske militær den 24. marts, mens han passede sit job som kirurg på Nasser-hospitalet i den sydlige del af Gaza-striben. Familien aner stadig ikke, hvor Khaled befinder sig, hvordan han har det, og hvorfor han blev tilbageholdt. De israelske myndigheder bør omgående løslade Khaled og andre palæstinensiske sundhedsarbejdere, der er blevet udsat for tvungen forsvinding!

Khaled Al Serr valgte at blive i bygningen og tage sig af de mange patienter, da israelsk militær den 24. marts omringede Nasser-hospitalet i byen Khan Yunis i den sydlige del af Gaza-striben.

Under den efterfølgende ransagning blev den 32-årige kirurg sammen med flere kolleger tilbageholdt, selv om han ifølge Amnestys oplysninger var i fuld gang med at udføre sin lægegerning.

I væbnede konflikter skal sundhedsarbejdere og hospitaler respekteres og beskyttes, og de må aldrig blive mål for angreb.

Skriv under på vores aktion, der kræver, at Khaled løslades omgående!

Fik plukket sit skæg med en tang

Det var løsladte kolleger, der kunne fortælle Khaleds familie, at han var blevet tilbageholdt. En af dem rapporterede til medierne, at han havde set Khaled blive udsat for tortur, der inkluderede, at han fik plukket sit skæg med en tang.

Amnesty og andre uafhængige menneskerettighedsorganisationer har indsamlet vidnesbyrd fra nyligt løsladte palæstinensiske sundhedsarbejdere, der indikerer, at både det israelske militær og fængselsvæsen rutinemæssigt udsætter tilbageholdte sundhedsarbejdere for tortur og anden mishandling.

Mange savnede sundhedsarbejdere

Khaleds familie aner stadig ikke, hvor han befinder sig, hvordan han har det, og hvorfor han blev tilbageholdt. Den skæbne er overgået mange af de mennesker, der under umenneskelige forhold forsøger at hjælpe ofrene for de israelske bombardementer af Gaza.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er mindst 214 sundhedsarbejdere blevet tilbageholdt siden november 2023, mens de var på arbejde. Og ifølge det palæstinensiske sundhedsministerium er mindst 106 sundhedsarbejdere enten savnet eller tilbageholdt – mange af dem under forhold, der kan karakteriseres som tvungne forsvindinger.

Khaled har ikke gjort andet end at udføre sit arbejde som læge og skal løslades straks!

Dr. Khaled Al Serr har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Ingen ved, hvor han er.
Siden 24. marts 2024 har Khaled Al Serr været forsvundet. Han er tilbageholdt på ubestemt tid og på en ukendt lokation.

Angreb på hårdt presset sundhedssystem

Fængslinger og tvungne forsvindinger af sundhedsarbejdere har været en fast bestanddel af Israels angreb på sundhedssystemet og infrastrukturen i Gaza, hvor sundhedsarbejderne må arbejde i døgndrift uden vand og mad og tilstrækkeligt med medicinsk udstyr og brændstof på grund af den israelske blokade.

Ifølge FN’s Kontor for Koordinering af Humanitære Anliggender var kun 16 ud af 36 af de vigtigste hospitaler i Gaza – der plejer at servicere flere end to millioner mennesker – per 5. juni delvist funktionelle med alvorlige begrænsninger af, hvilke former for ydelser de kunne tilbyde.

Vores krav

De israelske myndigheder skal:

  • løslade Khaled Al Serr omgående
  • frem til hans løsladelse øjeblikkeligt oplyse hans familie om, hvor han befinder sig, hvordan han har det og årsagen til, at han blev tilbageholdt – hvis der er nogen
  • afsløre hvor de andre tvangsforsvundne palæstinensiske sundhedsarbejdere befinder sig, hvordan de har det, og hvad deres juridiske status er
  • løslade alle sundhedsarbejdere, der er vilkårligt fængslet.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Hver underskrift er med til at lægge pres på Israel.

Hvad sker der med min underskrift?

Antallet af underskrifter sendes til brigadegeneral Yifat Tomer-Yerushalmi, der er generaladvokat i Israel Defence Forces.

Af sikkerhedsmæssige årsager sender vi kun antallet af underskrifter og ikke navne på dem, der har underskrevet.

Ingen retsbeskyttelse af tilbageholdte

Siden den 7. oktober 2023 og ikke mindst siden starten på landoperationerne i den besatte del af Gaza-striben har de israelske myndigheder brugt en særlig lov, Unlawful Combatants Law, og andre uspecificerede forordninger til at tilbageholde tusindvis af palæstinensere.

De får ikke at vide, hvad de er anklaget for og bliver samtidig nægtet advokathjælp og adgang til en retfærdig retssag. Derudover bliver de tilbageholdte forhindret i at have kontakt med verden udenfor og står dermed uden nogen form for retsbeskyttelse.

Grove krænkelser af Israels forpligtelser

Ovenstående er sammen med den veldokumenterede brug af tortur og anden mishandling af fængslede palæstinensere – særligt fra den besatte Gaza-stribe – grove krænkelser af Israels forpligtelser under Folkeretten, mens vilkårlige fængslinger under væbnede konflikter og besættelser er en krigsforbrydelse.

Handlingerne kan udgøre forbrydelser mod menneskeheden under Rom-statutten fra Den Internationale Straffedomstol (ICC), når de bliver begået som en del af et omfattende eller systematisk angreb på civilbefolkningen.

Khaled skal løslades, og de israelske myndigheder skal oplyse om, hvad der sker med alle de tvangsforsvundne palæstinensiske sundhedsarbejdere