11. juli 2017  

I Japan er det stadig ikke tilladt at gifte sig med en person af samme køn. Tiden er moden til at ændre dette – vær med til at sikre, at alle japanere kan vise deres kærlighed.

Amor spørger ikke om din seksuelle orientering, før han skyder pilen afsted. Uanset hvem vi er – køn, kønsidentitet eller seksuel orientering – kan vi heldigvis forelske os. Men for japanske LGBTI-personer* kan kærligheden ikke blive til ægteskab, for japansk lovgivning anerkender kun ægteskab mellem en mand og en kvinde.

Det har ikke kun følelsesmæssige konsekvenser, men også juridiske. Homoseksuelle par kan fx ikke adoptere børn sammen, dele sundhedsforsikring eller arve på lige fod med gifte par. Bliver den ene part syg, kan den anden ikke træffe beslutninger om pleje. I nogen tilfælde kan de ikke engang besøge partneren, fordi hospitalet kun tillader nært beslægtede besøgende. Ved naturkatastrofer som fx jordskælv kan de ikke få oplyst, hvor partneren er.

Hvorfor nu?

Tiden er inde til at lægge pres på de japanske myndigheder. I 2020 skal Japan være vært for sommer-OL, og ifølge det olympiske charter skal værtslandet behandle alle dens borgere lige, også når det gælder køn og seksuel orientering.

På lokalt niveau kan et politisk pres også have en effekt. I 2015 indførte Shibuya-kommunen en særregel, som gør, at de officielt kan anerkende homoseksuelle partnerskaber. Reglen gælder kun den lokale kommune, men sådanne regler er også med til at vise vejen og presse de øverste myndigheder.

Et flertal i den japanske befolkning støtter også op om lige rettigheder for LGBTI-personer. Især blandt yngre mennesker er opbakningen stor, og deltagere i prides er voksende. Større private virksomheder som Sony og Dentsu er også begyndt at ligestille LGBTI-personer med øvrige ansatte.

En udfordring er den japanske kultur, som har en lav tolerance overfor personer, som er ”anderledes”. De fleste LGBT-personer tøver med at springe ud, både overfor familie og kollegaer, men problemet er større i de konservative landområder end i byen. En del af vores arbejde handler derfor også om oplysning.

En menneskeret

Alle mennesker, uanset køn, kønsidentitet og seksuel orientering, har ret til at blive behandlet lige, uden at blive diskrimineret. Vær med til at lægge pres på de japanske myndigheder, så de behandler alle japanere lige for loven og bekæmper homofobi.

*LGBTI står for Lesbian, Gay, Bi-sexual, Transgender and Intersexual, på dansk lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede personer.