21. februar 2022  

14-årige Karen blev efter alt at dømme voldtaget i skolen. Hun døde senere af komplikationer. Ingen er nogensinde blevet stillet til ansvar for drabet. Kræv retfærdighed for Karen og hendes pårørende!

Den 22. juni 2021 døde Karen-Happuch Aondodoo Akpagher i sit hjem i Nigeria af komplikationer efter en voldtægt.

Voldtægten skete efter alt at dømme på hendes skole, men ingen er nogensinde blevet stillet til ansvar for forbrydelsen.

Det, der skete for Karen, er langt fra et enestående eksempel i Nigeria.

Antallet af piger og kvinder, som bliver voldtaget eller udsat for andre seksuelle overgreb, er tårnhøjt – alligevel har myndighederne aldrig sørget for pålidelig statistik over omfanget af seksuel vold.

Nu skal de nigerianske myndigheder gribe til handling! 

Sammen kræver vi, at:

  • Karens død bliver grundigt efterforsket, og at de ansvarlige stilles for retten.
  • Myndighederne omgående griber til handling for at beskytte piger og kvinder mod seksuel vold.

Kræv retfærdighed for Karen og hendes pårørende nu – skriv under på aktionen!

De skyldige går fri

Mørketallene er høje, da de fleste overgreb i Nigeria aldrig bliver anmeldt til politiet. Ifølge myndighedernes tal fra 2019 bliver to millioner piger og kvinder hvert eneste år udsat for et overgreb. Men dette er altså meget usikre tal.

Meget få voldtægter og overgreb bliver anmeldt til politiet, og af de få som anmeldes, er det endda færre, som ender med en domsfældelse. Gerningspersonerne går ofte fri, ligesom tilfældet er for Karens gerningsperson.

Nigerianske myndigheder skal gøre alt, hvad de kan, for at stille de ansvarlige for Karens død til ansvar.

Kræv retfærdighed for Karens familie og venner – skriv under på aktionen nu!

Erklærede undtagelsestilstand

I mange stater i Nigeria er det meget vanskeligt at få læge- eller juridisk hjælp efter et seksuelt overgreb.

Du kan læse mere om alle de barrierer voldtægtsofre møder i Nigeria i denne Amnesty-rapport.

Under corona-nedlukningen blev der i 2020 registreret en stigning i antallet af voldtægter og seksuelle overgreb – ikke bare i Nigeria, men over hele verden. Det skabte stor debat på de nigerianske sociale medier, og myndighederne erklærede undtagelsestilstand som følge af alle historierne om seksuelle overgreb.

Straffefrihed for voldtægt

I praksis har myndighederne i Nigeria imidlertid ikke gjort meget for at beskytte piger og kvinder mod seksuel vold. Straffelovens bestemmelser om voldtægt er forældede og bliver næsten ikke brugt. Voldtægtsoverlevere i Nigeria, som Amnesty har talt med, fortæller om ydmygende politiafhøringer, hvor de bliver behandlet som om, de selv har gjort noget strafbart.

Det er en udbredt holdning i samfundet, at man lægger skylden for de seksuelle overgreb over på ofrene. Det bidrager også til, at de fleste voldtægtsofre sandsynligvis aldrig taler højt om den forbrydelse, de har været udsat for, så der i realiteten er næsten garanteret straffrihed for voldtægt i Nigeria.

Amnesty-rapport afslører overgreb i alle områder af Nigeria

En 22-årig biologistuderende, Vera Uwaila Omosuwa, blev voldtaget i en kirke nær sit hjem. Hun døde nogle dage senere af komplikationer.

En 18-årig pige, Barakat Bello, blev angiveligt voldtaget under et røveri i hendes hjem. Hun blev efterfølgende dræbt med en machete.

En 11-årig pige, Favour Okechukwu, blev gruppevoldtaget til hun døde.

En 70 år gammel kvinde (navn ukendt) blev voldtaget.

En seksårig pige (navn ukendt) døde efter voldtægt.

Hvis myndighederne sikrer, at seksuelle overgreb bliver efterforsket, og gerningspersonerne stilles til ansvar, kan vi begynde at se en fremtid, hvor kønsbaseret vold i Nigeria ikke længere accepteres.

Nigeria er ifølge folkeretten forpligtet til at tage alle de nødvendige foranstaltninger for at forebygge voldtægt og overgreb, og samtidig efterforske, straffe og give erstatning for kønsbaseret vold.

Download rapporten her >

Rapporten Nigeria: A Harrowing Journeyblev udarbejdet i november 2021.

Vores krav

Amnesty kræver derfor, at de nigerianske myndigheder:

  • Sørger for, at Karen-Happuch Aondodoo Akpaghers død bliver grundigt efterforsket, og at de skyldige stilles til ansvar.
  • Efterforsker alle anmeldelser om voldtægt på en grundig og upartisk måde.
  • Sikrer, at landets love giver et bedst muligt grundlag for at retsforfølge seksuelle overgreb og sikrer erstatning for voldtægtsoverlevere.
  • Sørger for, at voldtægtsofre får den juridiske og medicinske bistand, herunder den psykologhjælp, som de har behov for.
  • Sikrer, at tiltalte for seksuelle overgreb får retfærdige retssager, som følger internationale standarder.

Hvorfor skal jeg skrive under?

Hver enkelt underskrift bidrager til at lægge pres på de nigerianske myndigheder. Jo flere underskrifter, des større pres kan vi lægge og des større sandsynlighed er der for, at myndighederne beskytter piger og kvinder mod seksuel vold i fremtiden. 

Hvad sker der med min underskrift?

Vi sender underskrifterne til Nigerias præsident, Muhammadu Buhari. 

Opdateringer

3. oktober 2022: Ingen er endnu stillet til ansvar

Politiets obduktion af Karens lig bekræftede, at hun blev voldtaget. Hun døde af en sepsis-infektion forårsaget af kondomet, som lå i hendes livmoder.

Efterforskningen fortsætter med at gå i stå, da politimyndighederne forsinker processen. Ingen er endnu blevet stillet til ansvar. Moren til Karen, Vivian Akpagher, har stadig ikke fået retfærdighed for sin datter.

Politiet sagde i øvrigt, at moren selv skulle betale for obduktionen, hvilket hun kun gjorde for at få aktindsigt i rapporten, efter obduktionen var gennemført.