9. januar 2018  

Wu Gan, en af Kinas mest kendte aktivister, er idømt otte års fængsel for at ”undergrave statsmagten”. Mens han var varetægtsfængslet, blev han udsat for tortur og nægtet besøg af familien. Vær med til få Wu Gan løsladt nu!

Opdatering

17. april 2018: Domstolen valgte at frafalde anken fra Wu Gan, og har i stedet fastholdt dommen på otte års fængsel. Ifølge hans advokat fik Wu Gan en hård straf sammenlignet med andre menneskerettighedsforkæmpere i landet, da han nægtede at erklære sig skyldig.

Han er stadig i fare for tortur og andre former for mishandling i fængslet. Vi kæmper videre for hans løsladelse.

Wu Gan er en af Kinas mest fremtrædende menneskerettighedsaktivister. Nu lukker styret munden på ham med en hård fængseldom, der blev nedfældet efter en uretfærdig retssag for lukkede døre, hvor han dårligt nok nåede at tale med sin advokat inden.

Han er nu idømt otte års fængsel og yderligere frataget politiske rettigheder i fem år for at ”undergrave statsmagten.” Det betyder, at han ikke må lave nogle former for demonstrationer eller protester efter sin løsladelse.

Wu Gan har fortalt sine advokater, at han blev udsat for tortur, og at hans familie blev nægtet at besøge ham i de 28 måneder, han var varetægtsfængslet. Advokaterne har også understreget, at Wu Gan er idømt en langt strengere straf end andre aktivister, fordi han nægtede at erkende sig skyldig under retssagen.

Frarøvet sin frihed for at kæmpe for andres
Wu Gan blev arresteret tilbage i maj 2015, da han deltog i en demonstration for at få omstødt en dødsdom, der blev afsagt mod fire mænd for forbrydelser, de ikke havde begået. Mens Wu Gan sad varetægtsfængslet, blev de fire mænd løsladt og kompenseret for de uretmæssige fængslinger.

Det er umenneskeligt og absurd, at Wu Gans kamp for retfærdighed for andre – og for at bruge sin ret til at ytre sig frit – har kostet ham hans egen frihed.

Skriv under for Wu Gan. Sammen kan vi kræve, at de kinesiske myndigheder skal løslade Wu Gan og undersøge anklagerne om tortur.

Baggrund
Kina har en lang historik med at fængsle kritikere og aktivister efter politisk motiverede retssager. En af de mest kendte er vinderen af Nobels fredspris, Liu Xiaobo, som i 2009 blev idømt 11 års fængsel for at opildne til at ”undergrave statsmagten”. Han døde i myndighedernes varetagt, da han blev nægtet behandling for sin kræftsygdom.

Wu Gan har været en af Kinas mest fremtrædende kritikere siden 2009. Han er anerkendt for at have organiseret banebrydende aktioner på tværs af online og offline-medier for at skabe viden om menneskerettighedskrænkelser i Kina. 

Skriv under for Wu Gan. Vi overleverer din underskrift til Kinas myndigheder.