4. december 2020  

Idris blev bortført af sikkerhedsstyrker i Pakistan sidste år. Nu frygter datteren, at han vil blive dømt til døden. Kræv, at myndighederne løslader ham – skriv under på aktionen nu!

Bortført og fængslet

55-årige Idris Khattak har efterforsket tvungne forsvindinger i Pakistan for både Amnesty International og Human Rights Watch.

Nu er han selv blevet bortført af sikkerhedsstyrker og familien frygter, at han vil blive dømt til døden for “spionage” på grund af sit fredelige menneskerettighedsarbejde.

Skriv under på aktionen og kræv, at Idris bliver løsladt!

Familien blev truet til stilhed

Idris blev bortført sammen med sin chauffør 13. november 2019, da de var på vej hjem fra Islamabad i en lejet bil.

Ingen vidste, at de var blevet bortført, før hans chauffør blev løsladt to dage senere. Fire mænd klædt i civilt havde trukket sorte sække over hovedet på dem og taget dem med til et ukendt sted.

Da Idris forsvandt, blev hans familie advaret mod at tale offentligt om sagen, men efter seks måneder brød datteren Talia stilheden. Sammen med Amnesty begyndte hun at kæmpe for at få sin far tilbage.

Jeg ser på billeder af far og drømmer om, at han skal komme gående ind i rummet igen (…) Jeg vil bare have, at det skal stoppe, og at far kommer hjem igen.

Talia Khattak

Idris og hans familie har brug for din hjælp

Talias mod viste sig at give resultater. I juni i år førte den offentlige opmærksomhed om sagen til en sjælden tilståelse.

Landets sikkerhedsmyndigheder indrømmede, at Idris var varetægtsfængslet. De ville sigte ham under loven for beskyttelse af statshemmeligheder. Det var første gang, siden Idris forsvandt, at familien fik besked om, at han var i live, og at han havde været i myndighedernes varetægt hele tiden.

Men vi ved stadig ikke, hvor Idris befinder sig, og hvordan han har det. Familien frygter nu, at han skal sigtes for spionage, fordi han har delt information om alvorlige menneskerettighedsbrud i sit land. Dette kan medføre en lang fængselsstraf eller i værste fald dødsstraf.

Familien frygter også for farens helbred, mens han er fængslet. Idris har nemlig diabetes og er afhængig af daglig medicin. Det betyder, at han vil være i livsfare, hvis han bliver smittet med coronavirus.

En strategi for at mane kritikere til stilhed

Pakistans sikkerhedstjeneste bruger tvungne forsvindinger systematisk for blandt andet at slippe af med politiske modstandere, uden de behøver at fremlægge beviser for, at de har gjort noget strafbart. Derudover er tvungne forsvindinger et effektivt virkemiddel for at skræmme mulige kritikere til tavshed.

Pakistans statsminister Imran Khan har lovet at kriminalisere tvungne forsvindinger, men regeringen har endnu ikke fremsat et lovforslag om dette.

Pakistans minister for menneskerettigheder hævder, at Pakistan vil slutte sig til FN’s konvention om beskyttelse mod tvungne forsvindinger, men det er endnu ikke sket. I stedet fortsætter Pakistans sikkerhedsstyrker med at bortføre folk og lade dem forsvinde med næsten garanteret straffrihed.

Vores krav

Amnesty kræver, at de pakistanske myndigheder:

  • Løslader Idris Khattak, medmindre der lægges troværdige beviser frem for, at han har begået en internationalt anerkendt forbrydelse
  • Stiller ham for en civil domstol i en retfærdig retssag i tråd med internationale standarder
  • Giver Idris Khattak adgang til en advokat, og lader ham få besøg af sin familie.

Hvad sker der med din underskrift?

Underskrifterne sendes til Pakistans statsminister Imran Khan. 

SKRIV FOR LIV 2020

Idris var en del af Amnesty Internationals kampagne Skriv for Liv i efteråret 2020. Det var dog ikke en af de fem sager, vi valgte i Amnesty Danmark.

LÆS OM SKRIV FOR LIV

Hvorfor skal jeg skrive under?

Hver underskrift bidrager til at lægge pres på myndighederne, så de forhåbentlig løslader Idris Khattak.


Opdateringer

6. maj 2021: Underskrifterne er sendt afsted

Vi har sendt 31.927 underskrifter fra Danmark og Færøerne i et brev til den pakistanske premiereministerog i et brev til ambassadøren på den pakistanske ambassade i Danmark.

4. april 2021: Resultater i Idris’ sag

Idris Khattaks datter, Talia, har sagt, at Skriv for Liv-kampagnen fik hende til at føle sig elsket og støttet, og at det var uundværligt for at holde hende i gang:

Jeg ser virkelig frem til at læse alle breve fra Amnesty-tilhængere med Papa, når han er tilbage. Det er så utroligt sødt af alle at have skrevet dem.

Idris' datter, Talia

De seneste fremskridt i Idris sag er et resultat af den globale opmærksomhed om hans situation, som Skriv for Liv-kampagnen har været med til at skabe. Kampagnen førte til, at myndighederne fortalte, hvor Idris’ befandt sig og arrangerede et møde mellem ham og hans datter. Desuden blev anklagerne mod Idris uddybet. De påstod, at han havde brudt loven, fordi han mødtes med en EU-diplomat ti år før han blev bortført. Denne uretfærdige anklage fik De Forenede Nationers særlige rapportører til at engagere sig i sagen med hele tre interventioner over for den pakistanske regering.

Desværre blev ​​Idris’ appel om, at hans retssag skulle foregå ved en civil domstol i stedet for en militær domstol, afvist. Derfor bekymrer vi os fortsat for, om han får en retfærdig retssag. Men til gengæld accepterede myndighederne, at Idris fik en advokat efter eget valg.

10. december 2020: Talia kan se sin far igen

Idris Khattaks datter, Talia, har for første gang i over et år fået lov til at besøge sin far i et militærfængsel i den pakistansk kontrollerede del af Kashmir. Hun fik kun lov til at tale med ham i 20 minutter. Familiens advokat fik ikke lov til at deltage i mødet.

Amnesty er stadig meget bekymret over Idris’ situation, og vi fastholder presset på myndighederne. Idris har stadig brug for din underskrift. Presset virker!