24. juni 2020  

Ivett er én af mange transpersoner i Ungarn som risikerer mere chikane og vold, efter at myndighederne har indført en ny lov. Kræv, at loven annulleres nu!


Netop nu er der stor risiko for, at transpersoner bliver udsat for diskrimination og vold i Ungarn.

Myndighederne har fornyeligt indført en lov som forbyder trans- og interkønnede personer at ændre deres juridiske køn i deres pas, kørekort og andre typer af legitimation.

Når offentlige dokumenter ikke afspejler personens kønsidentitet, øger det risikoen for chikane og overgreb.

Alle skal have retten til at være den, de er, uden at blive diskrimineret. Hjælp os med at kræve, at loven bliver annulleret – skriv under på aktionen nu!

”Jeg lever i frygt, fordi min legitimation viser et andet navn og køn. Derfor undgår jeg situationer, hvor jeg skal vise legitimation.”

Ivett, transkønnet person i Ungarn.

Om trans- og interkønnede

En transperson har en kønsidentitet, som ikke er det samme som det køn, de har fået tildelt ved fødslen på baggrund af deres kropslige kendetegn.

​​​​​​Interkønnede personer har kroppe som skiller sig ud fra det som typisk associeres med ‘mandekroppen’ eller ‘kvindekroppen’.

Nu har vi chancen for at stoppe loven

Loven blev vedtaget i det ungarske parlament den 19. maj 2020.

Loven krænker trans- og interkønnede personers rettigheder og er i strid med internationale og regionale standarder for menneskerettigheder, som Ungarn har forpligtet sig til at følge. Den bryder også med den ungarske grundlov.

Ungarns kommissær for menneskerettigheder skal sørge for at få loven annulleret så hurtigt som muligt.

Nu har vi chancen for at få loven annulleret

Loven blev vedtaget i det ungarske parlament den 19. maj 2020.

Loven krænker trans- og interkønnede personers rettigheder og er i strid med internationale og regionale standarder for menneskerettigheder, som Ungarn har forpligtet sig til at følge. Den bryder også med den ungarske grundlov.

Ungarns kommissær for menneskerettigheder skal sørge for at få loven annulleret så hurtigt som muligt.

Forestil dig en verden, hvor din regering kører en smædekampagne mod mennesker som dig, og beslutter at sætte ord på din personlige identitet… Ville du føle dig tryg i den verden?

Ivett, transkønnet person i Ungarn

Vores krav

Amnesty kræver, at den ungarske grundlovsdomstol behandler loven, så den bliver annulleret, da den tydeligvis er grundlovsstridig.

Underskrifterne sendes til Dr. Akos Kozma, som er Ungarns kommissær for menneskerettigheder. Hver underskrift bidrager til at lægge pres på de ungarske myndigheder og viser, at vi er mange som protesterer mod indskrænkningen af trans- og interkønnedes rettigheder i Ungarn. 

Diskrimination legitimeret af staten

Det er veldokumenteret, at uoverensstemmelse mellem juridisk køn og kønsidentitet ikke bare skaber store praktiske udfordringer, men også skaber grundlag for omfattende chikane og hadforbrydelser.

Den nye lov kræver at alle typer ID og offentlige dokumenter skal angive det køn, man blev tildelt ved fødslen. Loven tvinger dermed personer til at oplyse, at de er transkønnede eller interkønnede i mange dagligdags situationer, eksempelvis i banken, på apoteket, når de skal leje en bolig eller registrere sig på en uddannelse.

Dette er diskrimination sat i system, og det bekræfter og forstærker allerede eksisterende diskriminerende fordomme mod trans- og interkønnede personer i befolkningen.

Staten har pligt til at sørge for, at ethvert menneske kan få udstedt et ID, som indeholder information om juridisk køn, der passer med personens kønsidentitet. Med den nye lov handler ungarske myndigheder i strid med deres forpligtelser. Loven gør en allerede udsat gruppe endnu mere sårbar overfor diskrimination og vold.

Opdateringer

September 2020: Loven er ikke annulleret

Loven er desværre ikke annulleret endnu, men vi kæmper stadig.