20. juni 2018  

Fortæl Trump, at familierne skal genforenes

Opdatering

20. juni 2018: Præsident Trump har underskrevet et direktiv, der standser praksis med at adskille børn og forældre ved grænsen mellem Mexico og USA. Hans løsning var dog stadig dybt problematisk.

Nu skal hele familier placeres i detentionscentre. Det er bare en ny måde at straffe de forældre og børn, der søger beskyttelse og et bedre liv i USA. Migrant- og flygtningefamilier skal behandles humant og værdigt. Vi arbejder stadig for, at de over 2.000 børn, som allerede er blevet adskilt fra deres forældre, bliver genforenet med deres familier hurtigst muligt.

11. oktober 2018: Amnesty International dokumenterer i en ny rapport at flere familier end hidtil offentliggjort er blevet adskilt fra deres familier ved grænsen mellem USA og Mexico. I september oplyste de amerikanske grænsemyndigheder til Amnesty, at de alene imellem den 19. april og den 15. august 2018 havde adskilt mere end 6.000 ”familieenheder”. De nye tal er chokerende.

Enten har Trump-regeringen misinformeret offentligheden om antallet at adskilte familier, eller også har myndighederne fortsat adskillelsen af familier efter løfter om det modsatte. 

Læs hele artiklen og få adgang til rapporten her.

En lækket lydoptagelse af grædende børn, der netop er blevet skilt fra deres forældre ved grænsen mellem Mexico og USA, har skabt vrede verden over. På optagelsen hører man lyden af et barn, der grædende råber på sin far, hvorefter en grænsevagt på spansk siger:

”Vi har et helt kor her. Vi mangler bare en dirigent.”

Børnene på optagelsen er bare få ud af de omkring 2.000 børn, der er blevet adskilt fra deres forældre ved grænsen mellem Mexico og USA siden maj.

I mellemtiden står deres forældre og familiemedlemmer til at blive udvist til de lande, de flygtede fra, hvor deres liv kan være i fare – uden at vide om de nogensinde vil se deres børn igen.

Trump-regeringens systematiske adskillelse af familier var et led i skærpelsen af de amerikanske immigrationsregler. Det betyder, at dem der krydser grænsen, skal retsforfølges. Eftersom børn ikke kan retsforfølges, placerede grænsevagterne dem i detentionscentre, indtil de kunne komme på børnehjem eller blive anbragt hos en slægtning i USA.

De traumer og skader, der fulgte med, da de amerikanske myndigheder adskilte familier, var intet mindre end tortur. Det var i strid med menneskerettighederne. Ifølge international og national lovgivning er USA forpligtet til at beskytte de mennesker, som krydser grænsen.

Skriv under og hjælp med at sætte en stopper for den umenneskelige behandling af de mennesker, der søger sikkerhed og et bedre liv i USA. Vi opfordrer præsident Trump til hurtigt at sikre følgende:

  • Genforén de familier, som allerede er blevet adskilt, hurtigst muligt.
  • Sæt en stopper for vedvarende og langtrukken detention af familier, der ankommer til USA med børn.
  • Sørg for, at forholdene i de amerikanske asylcentre overholder internationale og nationale standarder.