14. maj 2019  

Vietnamesiske Ho Duy Hai sidder dødsdømt på tiende år i et fængsel i Vietnam. Hjælp os med at lægge pres på de vietnamesiske myndigheder, så Ho Duy Hai kan få sin sag genoptaget.

Tilbage i 2008 blev den 23-årige Ho Duy Hai arresteret og fængslet for tyveri og dobbeltmord. Han blev idømt dødsstraf for de to mord efter en stærkt uretfærdig retssag, en dom som appelretten i Ho Chi Minh City valgte at opretholde.

Hai har siden da afventet sin skæbne under umenneskelige forhold i fængslet og har i perioden været tæt på at blive henrettet to gange. Den ene gang blev det først afværget dagen før den fastsatte dato.

Uretfærdig retssag

Ho Duy Hai fortæller, at han i første omgang “tilstod” sin forbrydelse, fordi han blev udsat for tortur. En tilståelse, som han senere har trukket tilbage. En officiel juridisk komité i Vietnam har endvidere konkluderet, at der under retssagen skete så mange fejl, at Hais sag bør genoptages. Blandt andet blev der ikke taget højde for Hais alibi eller flere andre afgørende beviser.

Hais advokater har ikke haft adgang til Hai i fængslet siden hans anholdelse, og han har derfor ikke kunne drøfte sin sag med dem siden 2009.

Den usikkerhed, Hai befinder sig i ved ikke at kende til datoen for sin egen henrettelse, er ikke kun en umenneskelig situation for ham. Også Hais familie er ulykkelig og følelsesmæssigt berørt af Hais usikre situation.

Hais mor, Nguyen Thi Loan, har for nyligt været i kontakt med Amnestys researchere. Til dem fortæller hun:

“Det er nu 11 år siden, min søn blev arresteret. Det har knust vores familie. Jeg kan snart ikke rumme denne smerte længere. Det piner mig at tænke på min søn bag tremmer”.

Tortur og ingen lægehjælp

Hais mor har kæmpet en hård kamp for at få lov til at besøge sin søn i fængslet. Først i 2015 fik hun lov til at besøge ham, og til at begynde med var det blot 15 minutters samvær om måneden. Nu har hun fået bevilliget ét månedligt besøg på en varighed af 30 minutter – dog under overvågning af mindst ti fængselsbetjente.

Ho Duy Hais helbredstilstand er heller ikke god. Han har tabt sig voldsomt og er ikke blevet tilset af en læge, siden han blev arresteret.

Amnesty kræver, at Ho Duy Hai får sin dødsdom omstødt og sin sag genoptaget. Vi kræver, at Hai ikke udsættes for tortur eller anden umenneskelig behandling i fængslet, og at han får adgang til den lægehjælp, han har behov for. Derudover skal han have mulighed for at se sin familie og sin forsvarer.

Hjælp os med at lægge pres på de vietnamesiske myndigheder og ikke mindst landets præsident, så Ho Duy Hai kan få sin sag genoptaget.


Baggrund

Vietnam er kendt for ikke at give landets borgere en retfærdig rettergang, som i Ho Duy Hais tilfælde. Forholdene i landets fængsler er også mildest talt elendige med mangel på mad og adgang til sundhedsfagligt personale.

Dødsstraf er hyppigt brugt, og lige nu sidder flere end 600 mennesker på dødsgangen i et fængsel i Vietnam. Folk bliver henrettet for mord, narkorelateret kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Nyere afsløringer viser desuden, at antallet af henrettelser er langt højere end hidtil antaget. I februar 2017 kunne vietnamesiske medier afsløre, at landet i al hemmelighed har henrettet 429 mennesker fra august 2013 til juni 2016.

Det er i gennemsnit 147 henrettelser om året. Kun Kina og Iran har i samme periode henrettet flere mennesker.