Ulovligt kvægopdræt rydder regnskoven i Brasilien

Afskovningen af Amazonas skyldes først og fremmest illegalt kvægbrug. Det foregår også i fredede områder og i reservater for oprindelige folk, dokumenterer Amnesty i ny rapport.

Ulovligt kvægopdræt er hovedårsagen til, at der bliver beslaglagt jord i områder, der er fredede for at beskytte både naturen og Amazonas oprindelige befolkning – og hvor sidstnævntes menneskerettigheder dermed bliver trådt under fode.

Det fremgår af en ny rapport fra Amnesty International, ”Fence off and bring cattle: Illegal cattle farming in Brazil’s Amazon”. Ved hjælp af satellitbilleder, officielle tal og researcheres besøg i fem beskyttede områder i den brasilianske del af Amazonas har Amnesty dokumenteret, hvordan store områder i stigende grad hegnes ind med det formål at opdrætte kvæg.

”Ulovligt kvægbrug er hovedårsagen til afskovningen i Amazonas. Det skaber en stor trussel, ikke bare mod menneskerettighederne for den oprindelige befolkning, som lever der, men også mod hele klodens økosystem,” siger Richard Pearshouse, der er krise- og miljøchef i Amnesty International.

Afskovningen, som ofte foregår ved ildspåsættelse, er i sig selv veldokumenteret, men Amnestys optællinger og analyser viser, at 63 procent af afskovningen i perioden fra 1988 til 2014 havde til formål at skabe plads til kvægopdræt. Det drejer sig om et næsten 500.000 kvadratkilometer stort område, hvilket svarer til fem gange Portugals areal.

Foto: Gabriel Uchida

Amnesty Internationals researchere har i forbindelse med rapporten besøgt fem beskyttede områder i den brasilianske del af Amazonas i løbet af 2019. Det er Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau og Manoku, som alle er områder for oprindelige folk, samt Rio Ouro Preto og Rio Jacy-Parana, der er naturreservater.

Alle fem områder er beskyttet af brasiliansk lov og internationale traktater. Ikke desto mindre viser Amnestys data, at den ulovlige inddragelse af jordområder, primært med kvægbrug for øje, er stigende alle fem steder.

Samtidig med udgivelsen af rapporten afleverede Amnesty International Brasilien sammen med repræsentanter for den oprindelige befolkning en appel med 162.000 underskrifter til Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, hvori han bliver bedt om at standse den ulovlige skovrydning. Håbet med appellen var både at lægge pres på præsidenten men også at informere befolkningen om, hvad der sker.

”Offentligheden har krav på at kende til kvægopdrættet i de beskyttede områder – det er trods alt ulovligt. De brasilianske myndigheder må gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden og tage meningsfyldte skridt til at standse kvægbruget i områderne,” siger Richard Pearshouse.

Læs mere om Klima og menneskerettigheder