Praktiske oplysninger

Her finder du information om den praktiske og tekniske afholdelse af generalforsamlingen.

Der vil være mulighed for at deltage på et Zoom-læringsmøde, hvor de vigtigste funktioner på Zoom-platformen gennemgås, og hvor der kan laves tjek af dit tekniske setup. Mere information følger til alle tilmeldte deltagere.

Zoom-læringsmøder afholdes:

Onsdag d. 21. april kl.17.00 – 18.00

Torsdag d. 22 april kl. 10.00 – 11.00

Landsmødesekretariatet er ansvarlig for de praktiske forhold vedrørende afvikling af landsmødet og udgøres i år af Anita Andersen fra sekretariatet i København. Hvis du har spørgsmål, som ikke besvares på denne side, er du altid velkommen til at kontakte hende på aandersen@amnesty.dk

Download praktiske oplysninger

Få svar på spørgsmål, når du skal deltage i digitalt landsmøde.