Valg

På landsmødet 2024 har vi valg til bestyrelsen og til fundraising- og økonomiudvalget (FØU).

Bestyrelsesvalg

Vi skal i år vælge tre medlemmer til bestyrelsen for to år samt et medlem for et år.
Der er ikke valg til ungdomsrepræsentant i år, da ungdomsrepræsentanten blev valgt for to år i 2023.

Bestyrelsen, der blev valgt på landsmødet i 2023, ser således ud:
Solveig Nisbeth Henriksen (bestyrelsesleder) – genopstiller
Amalie Hallberg (viceleder) – genopstiller
Line Sandberg (ungdomsrepræsentant) – ikke på valg
Sif Lundberg (bestyrelsesmedlem) – ikke på valg
Erika Akariguame Armengol Sloth (bestyrelsesmedlem) – ikke på valg
Kristoffer Nilaus Olsen (kasserer) – genopstiller ikke
Søren Valsøe – (bestyrelsesmedlem) – udtræder
Yurdal Cicek (suppleant) – stiller ikke op til valget

Derudover opstiller:
Niels Andersen
John Hansen
Anna Hessenbruch*
Frederik Johannisson

*Der gøres opmærksom på, at Anna Hessenbruch ikke opfylder det formelle krav i vedtægternes §9 Stk. 1 om 6 måneders medlemskab af Amnesty International, dansk afdeling op til valget. Anna Hessenbruch har imidlertid været medlem af Amnesty International United Kingdom siden 2015. Såfremt ingen på landsmødet rejser indsigelser overfor opstillingen, accepterer Amnesty International, dansk afdeling, at Anna Hessenbruch stiller op til bestyrelsen.

Tidsfrist for opstilling
Da der pr. 1. marts var opstillet mindst to kandidater flere end antallet af ledige poster i bestyrelsen, er der lukket for opstilling af yderligere kandidater til bestyrelsesvalget.

Vil du stille op til bestyrelsen?
Kontakt bestyrelsesleder Solveig Nisbeth Henriksen, hvis du vil vide mere om bestyrelsens arbejde eller overvejer at stille op til næste år. snisbeth@amnesty.dk.

Du kan finde mere information omkring bestyrelsesarbejdet her >

Her finder du reglerne for valg på landsmødet
Hvis du gerne vil læse mere om reglerne for valg på landsmødet, står de i vedtægterne her og forretningsordenen for landsmøder her.

Valg til fundraising og økonomiudvalg (FØU)

Vi skal i år vælge to medlemmer af FØU. Følgende kandidater er opstillet:
Vivi Basballe

Kontakt bestyrelsen, hvis du vil vide mere om udvalgets arbejdsopgaver eller overvejer at stille op. Bestyrelsesleder Solveig Nisbeth Henriksen: snisbeth@amnesty.dk