Valg

Bestyrelsesvalg

Bestyrelsesoversigt
Solveig Nisbeth Henriksen – Leder
Nete Kyndesen – Viceleder
Kristoffer Nilaus Olsen – Kasserer
Yurdal Cicek – Bestyrelsesmedlem
Amalie Hallberg – Bestyrelsesmedlem
Mikala Satiya Rørbech – Bestyrelsesmedlem
Erika Akariguame Armengol Sloth – Bestyrelsesmedlem

Suppleant: Niels Andersen

Valg 2023
I henhold til vedtægternes § 9, stk. 1 består bestyrelsen af ”7 medlemmer, som vælges af landsmødet. Landsmødet vælger en suppleant.” I henhold til vedtægternes § 9, stk. 6 vælges hovedbestyrelsesmedlemmerne ”for en 2-årig periode, idet der afgår 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Suppleanten vælges dog for en 1-årig periode”.

Fra og med 2023 er den ene af de fire medlemmer, der er på valg i ulige år, en ungdomsrepræsentant. §9 Stk. 2 “Et af bestyrelsens medlemmer er en ungdomsrepræsentant, der vælges ved et særskilt valg på landsmødet, og som på datoen for valget ikke må være fyldt 25 år. Ungdomsrepræsentanten sidder i bestyrelsen på samme vilkår som bestyrelsens øvrige medlemmer. Opstillingskravene er bortset fra aldersgrænsen de samme som ved det ordinære valg til bestyrelsen, og det samme gælder reglerne for stemmeret ved valget.”

Genopstiller ikke i 2023:
Nete Kyndesen: Valgt i 2021 for 2 år
Mikala Satiya Rørbech: Valgt i 2019 for to år. Valgt i 2021 for 2 år.

På valg på landsmødet 2023

Niels Andersen (genopstiller)
Yurdal Cicek (genopstiller)
Sif Tani Nielsen-Lundberg
Erika Akariguame Armengol Sloth (genopstiller)
Søren Valsøe

Vil du stille op til bestyrelsen?
Kontakt bestyrelsesleder Solveig Nisbeth Henriksen, hvis du vil vide mere om hovedbestyrelsens arbejde eller overvejer at stille op snisbeth@amnesty.dk. Deadline for opstilling er 1. marts kl. 16.00.

Du kan finde mere information omkring bestyrelsesarbejdet her >

I forretningsordenen for landsmøder § 6, stk. 1 er anført: ”(…) Er der ikke inden fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i bestyrelsen, kan opstilling finde sted på landsmødet. (…)”

Som følge af, at landsmødet afholdes online, er der fastsat en frist for opstilling på fem dage før landsmødet. Denne frist er sat for rent praktisk at kunne håndtere afstemningerne elektronisk.

Kandidatopstillinger annonceres her efter 1. marts.

Valg til fundraising og økonomiudvalg

Der skal i år vælges to medlemmer for to år. Endvidere vælger bestyrelsen yderligere et medlem for to år.

Kandidater 2022
Annonceres her

Følgende er valgt for 2 år i 2022, og er ikke på valg i 2023 
Vivi Basballe
Ib Ketelsen

Kontakt bestyrelsen, hvis du vil vide mere om udvalgets arbejdsopgaver eller overvejer at stille op til næste år. Bestyrelsesleder Solveig Nisbeth Henriksen: snisbeth@amnesty.dk