Vedtægtsændringer

Hovedbestyrelsens indstilling til vedtægtsændringer handler om følgende:  

1) Muligheden for at afholde landsmøder online (digitalt) har ikke tidligere været nævnt i vedtægterne og foreslås nu formaliseret, så vedtægterne afspejler den nye virkelighed.

2) Kravet om at landsmødet skal indkaldes i foreningens medlemsblad i februar måned er ikke tilpasset den måde, vi kommunikerer på nu, og passer ikke med bladets udgivelsesplan. Det foreslås derfor, at indkaldelsen skal ske via e-mail og hjemmesiden.

3) Hovedbestyrelsens navn foreslås ændret til blot at hedde ”bestyrelsen”, da vi ikke længere har lokale bestyrelser. 

Forslagene til ændring af vedtægterne har som konsekvens, at forretningsordenen for landsmøder også skal rettes. Begge dokumenter findes her på siden med ændringsforslagene skrevet ind som korrektur med forklarende kommentarer.

Hovedbestyrelsen indstiller desuden en mindre konsekvensændring i retningslinjerne for arbejdsgrupper på landsmødet. Forslaget til ændring vil blive sendt ud i årets materialesamling.

På hovedbestyrelsens vegne

Oliver de Mylius

Leder af hovedbestyrelsen