Malta blev i 2015 det første land i Europa til at vedtage en lov, som beskytter interkønnede børn

Den sydeuropæiske ø blev i 2015 det første europæiske land, som vedtog en lov, som gjorde det ulovligt at udføre kønskorrigerende indgreb på interkønnede børn – en banebrydende sejr for retten til kropslig autonomi og selvbestemmelse. 

Indtil da var det i Malta – ligesom resten af det europæiske kontinent – kutyme, at man ved fødslen foretog et ’valg’ på barnets vegne og gennemførte enten medicinsk eller kirurgisk behandling, så barnet kunne passe ind i en af kasserne som ’mand’ eller ’kvinde’.

Loven blev vedtaget efter aktivister og menneskerettigheds-organisationer i årevis havde kæmpet for at stoppe de såkaldte ’normaliserende’ indgreb på raske spædbørn. Det være sig operationer på kønsorganer, medicinsk behandling eller psykoterapeutiske ’normaliseringsforløb’. Den nye lov slog fast, at ’sociale årsager’ ikke i sig selv kunne være tilstrækkelig grund til behandling uden patientens samtykke, og at forældre og andre værger fremover skal vente til, at barnet har udviklet sin kønsidentitet, før der igangsættes behandling.

Portugal indførte i 2019 en lignende lovgivning, mens Tyskland og Island fulgte trop i 2021.

Umenneskelig behandling

FN’s Specialrapportør for Tortur har udtalt, at operationerne lever op til kriterierne for ’umenneskelig behandling’ under torturkonventionen, og FN’s menneskerettighedskommissær udtaler i 2015, at “langt de færreste af os er klar over de specifikke menneskerettighedskrænkelser, som begås mod millioner af interkønnede mennesker. Fordi deres kroppe ikke stemmer overens med de typiske definitioner af mand og kvinde, bliver interkønnede over hele kloden underlagt tvangssterilisation og irreversible operationer og udsættes for diskrimination i skoler, på arbejdspladser og i det brede samfund.”

Amnesty har i årevis arbejdet for afskaffelsen af invasive og irreversible indgreb på interkønnede babyer og børn – senest i 2017, da vi udgav en rapport om praksis for behandling af interkønnede spædbørn og børn i Danmark og Tyskland.

I: Interkøn / Intersex

Interkøn er en betegnelse, der dækker over en bred gruppe af mennesker, hvis kønskarakteristika falder uden for de normer, som typisk bliver brugt til at kategorisere mennesker som hankøn eller hunkøn. Nogle identificerer sig som interkønnede – andre gør ikke.

Vidste du at…?

Interkønnede har deres eget flag, som er gult og lilla.

T for transkønnet
Marcela fik rettens ord for, at hun må være den, hun er.
Læs mere >
H for homoseksuel
Alex og Jose Maria blev det første homoseksuelle ægtepar i Latinamerika.
Læs mere >
B for biseksuel
Danske biseksuelle føler sig usynlige og mistrives, viser undersøgelse.
Læs mere >
Hvad betyder bogstaverne?
Sproglig præcision er vigtig. Det er med til at gøre os allesammen klogere på menneskelig identitet.
bliv klogere her >